ZAJÍMAVÉ AKCE SPOLKŮ NA PRAZE 1

Jana Dlouhá

Každým rokem Městská část Prahy 1 představuje široké veřejnosti spolky, které na Praze 1 sídlí, anebo se zde scházejí a pracují.

12. září se v dolní části Václavského náměstí - Na můstku - spolky představily veřejnosti. Byly zde připraveny stánky, kde spolky prezentovaly svoji činnost - formou propagačních materiálů, letáků, fotografií, dárkových předmětů a dalšími materiály.

Malostranské gymnázium bylo k účasti vyzváno paní radní Prahy 1, Mgr. Evou Špačkovou, která má na starosti školství a spolkové činnosti. Přála si, aby se veřejnosti a návštěvníkům Prahy předvedl betlém, který vytvořila studentka Malostranského Gymnázia - Alžběta Rajchlová. A také další betlémy, které vytvářejí studenti.

Pořad moderoval Alexandr Hemala a na pódium vždy pozval zástupce jednotlivých spolků, aby veřejnosti své spolky představili. Za Spolek českých betlemářů vystoupil předseda spolku Milan Zábranský a hovořil o historii a práci, která nás zajímá. Jana Dlouhá představila autorku betlému Alžbětu Rajchlovou, který vytvořila k 10. výročí trvání Spolku a který měl premiéru na loňské výstavě v Kladně. Zároveň byli návštěvníci akce pozváni do Galerie Scarabeus. Zde v říjnu proběhlo setkání členů k příležitosti vzpomínky na Františka Valenu - prvního předsedu Spolku.

Čas mezi jednotlivými vstupy zpestřovala kapela Městské policie Prahy 1 - Jazzová sešlost - perfektními orchestrálními skladbami a písničkami ze 60. - 80. let. Skvělé provedení, někteří návštěvníci tančili anebo si popěvovali melodie.

Akce trvala tři hodiny, během nich se vystřídalo na pódiu přibližně 15 spolků různého zaměření - od nejstaršího spolku Baráčníků obce Prahy 1 až po mladé a nové spolky - včelařů, zdravotníků, pěvecký sbor chlapců, Výtvarníci Karlova Mostu a další spolky. Akce byla zdařilá, líbila se nejen široké české veřejnosti, ale také turistům. O betlém Alžběty byl veliký zájem, návštěvníci měli možnost si jej i zakoupit. Těšíme se proto na další takové akce, protože máme tak možnost se prezentovat a získat tak i další zájemce.

Další společnou akcí tří organizací bude vánoční výstava v kostele sv. Tomáše.

20. prosince 2017 proběhne vernisáž výstavy Setkání u betlému v kostele sv. Tomáše v Letenské ulici na Malé Straně. Téma výstavy bude tradice českých Vánoc, Vánoce očima dětí. Záměrem pořadatelů je zapojení všech škol na Praze 1, posílení českých vánočních tradic a nabídka kulturního obohacení v období Vánoc.

Výstavu pořádá Městská část Prahy 1 (zaštiťuje paní radní Mgr. Eva Špačková), Malostranská ZŠ a Malostranské Gymnázium Josefská 7, Praha 1 (za školu Mgr. Jana Dlouhá) v krásných prostorách kostela sv. Tomáše. Na výstavě bude spolupracovat také pan páter Juan Provecho, administrátor farnosti, který má dění v kostele na starosti. Výstava potrvá do 8. ledna 2018.