Velká výstava betlémů 2023 - 3. ročník

VÝZVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zveme Vás k účasti ve 3. ročníku úspěšné celostátní akce pro děti a mládež. Pořádá Spolek českých betlemářů a ON tisk, s.r.o. 

1. Vytvořte vánoční betlém
 • tvořte libovolnou technikou - malba, kresba, rytina, trojrozměrné dílo… 
 • autorem může být jednotlivec nebo skupina (samostatně nebo pod vedením dospělého)
 • věk autorů není limitován, přivítáme i práce od autorů, kteří přesahují dětskou kategorii 

 2. Dílo vystavte tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí
 • za oknem, ve výkladu, na recepcích, chodbách a jiných prostorách institucí, v informačních centrech, na regionálních výstavách, školních akcích…
 • vystavujte co nejdéle, doporučujeme zahájit okolo první adventní neděle (3. prosince) a ukončit po Vánocích
 • s přáteli můžete vytvořit "betlémskou cestu", na které by bylo umístěno více betlémů
 • pokud by se vám podařilo získat větší prostor, je možné zorganizovat společnou výstavu
 • vhodné místo pro vystavení vyhledejte a zamluvte před tvorbou – betlém tak můžete lépe přizpůsobit daným podmínkám 

3. Svoji vystavenou práci označte logem výstavy
 • nakreslete sami (viz záhlaví této informace) nebo stáhněte z níže uvedených webových stránek
 • bez tohoto loga nemůže být práce přijata 

4. Vystavený betlém vyfoťte a foto pošlete spolu s dalšími informacemi
Podrobné pokyny a přihlašovací formulář najdete na webové stránce www.mujbetlem.cz.
Poslat lze jedním z následujících způsobů:
a) přímo z webové stránky www.mujbetlem.cz
b) e-mailem na adresu betlemy@on-tisk.cz
c) listovní poštou na adresu ON tisk, s r.o., Křesomyslova 17 F, 140 00 Praha 4
Zásilky přijímáme od 15. listopadu do 24. prosince 2023.
Fotografie vystavených betlémů budou postupně zveřejňovány na www.mujbetlem.cz. 

5. Odměny pro účastníky
Ze zaslaných fotografií vylosujeme deset exponátů, autorům zašleme dárek a ke každému vylosovanému betlému zašleme katalog prací, betlemářský kalendář a časopis Betlemář s článkem a fotografiemi o Velké výstavě betlémů 2023.
Všichni přihlášení autoři obdrží originální pamětní list. 

6. Pozor, novinka!
Letos naši akci rozšiřujeme ještě o část literární: napište příběh (pohádku, povídku…), kde hlavním tématem bude vánoční betlém nebo postavy betlémské scény.
 • tato akce je určena pouze pro jednotlivce do 15 let
 • práce lze zaslat jen vložením na stránky www.mujbetlem.cz • díla budou zveřejněna na www.mujbetlem.cz
 • tři nejlepší práce podle výběru pořadatelů budou postupně zveřejněny také v časopise Betlemář a na webových stránkách www.betlemari.cz a www.betlemy.cz, jeden vylosovaný autor obdrží věcnou odměnu a všichni dostanou e-mailem jmenovitý e-diplom
 • pořadatelé si vyhrazují právo nezveřejnit práce, které nesplňují zadané téma nebo obsahují nevhodné pasáže či výrazy
 • děti do 15 let se mohou zúčastnit obou částí Velké výstavy betlémů 2023
 • termín pro odeslání příběhu: 15.11 - 24.12. 2023 www.mujbetlem.cz