Mechanické betlémy

Přehled mnou vytvořených mechanických betlémů

1990 - Řepský
1996 - Dubský
1996 - Pyramida
1997 - Krušnohorská pyramida
1998 - Medranický
2000 - Poděbradský
2000 - Třebíčský
2002 - Peterovský
2007 - Valdštejnský
2009 - Novoveský
2009 - Wiaderský
2011 - Papírový
2020 Brandýský betlém