Spolek českých betlemářů

Kozlovská 1a, 160 00 Praha 6

Spolek českých betlemářů nabízí členství všem betlemářům a sběratelům i přátelům betlémů a betlemářství.

Přihlásit se je možné na adrese Spolek českých betlemářů, Kozlovská 1a, 160 00 Praha 6 nebo e-mailem: milan.zabransky(a)vscht.cz.

Členský příspěvek činí 250 Kč.

Spolek vydává časopis Betlemář, který vychází pětkrát za rok a obdrží jej všichni členové.

Schůzky se konají každou 2. středu v měsíci  (kromě července - září) od 17 hodin v Gymnáziu Josefská ul., Praha 1 - Malá Strana.

Spolek českých betlemářů pořádá každý rok 2 - 3 výstavy, na dalších se podílí.

Další podrobnosti najdete na stránkách SČB www.betlemari.cz.