Tvorba

Přehled vyrobených mechanických betlémů (rozměry v cm) a další tvorba:

2022 (foto)

Doplnění Brandýského betlému a úprava mechaniky
Příprava realizace betlemářského kalendáře
Kompletace skládacích betlémů a jejich úprava pro výstavní účely:
Pavel Pecina
Petra Týfová
Misie při farnosti sv. Josefa v Praze
Německý jesličkový arch
Alena Kadavá Grendysová

Vytvoření skříňkových betlémů
Německý betlém ze Schrgiswalde
Skleněný betlém fy Urbanglass
Vystřihovací betlém pekárny Kompek
Keramický betlém, Rakousko

Sestavení betlému v orientálním pavilonu, jesličkový arch, Německo

2021 (foto)
Výroba skříňkových betlémů:
- Folklorní betlém, Polsko
- Lidový dřevěný betlém, Sasko
- Soustružený betlém, Německo
- Papírový skříňkový betlém, Peru
- Betlém podle A. Borna

Výroba kartonových staveb a korpusu k porcelánovému betlému
Kompletace dřevěného betlému a papírových staveb na korpusu

Kompletace papírových betlémů:
- Vystřihovací betlém, Robert Navrátil
- Stavěcí betlém, Německo
- Skládací betlém, B. Ponížilová Juřičková
- Skládací prostorový betlém, M. Brahová
- Adorace Tří králů, Španělsko

Repase dvou mechanických betlémů
Příprava betlémů pro 5 výstav a jednu neuskutečněnou

2020 (foto)
Kompletní renovace vystřihovacího Příbramského betlému J. Čáky - práce Ivy Synkové
Podlepení a vyřezání několika betlémů - např. triptych, H. Horálková
Vystřihnutí a fixace několika betlémů - např. V. Klimtová, J. Škopek
Celoroční práce na mechanickém Brandýském betlému - zatím největší práce B. Duška (šířka 140 cm). Betlém je situován do stylizovaného náměstí Brandýsa nad Labem. Postavy lidí soustružené, zvířata vyřezávaná, stavby zpevněný karton a forex. Pohon třemi motorky.

2019 (foto)
Zabudování několika betlémů do skříněk - např. keramický betlém M. Dočekalové, keramický betlém K. Hrdličky, cínový betlém P. Rýgra
Sestavení soustružených saských figurek do betléma pod šturc
Sestavení keramických figur a slámových domů do kompletu
Podlepení a vyřezání Třebíčského betlému, Novopackého betlému, Kukského betlému a dalších
Kompletní rekonstrukce Českého pohyblivého betlému včetně výroby nových objektů

2018 (foto)
Oprava příbramského betlému
Oprava figurek a staveb králického betléma
Výroba replik betlémových staveb
Kompletace skříňkového betléma
Výroba skládací konstrukce pro příbramský betlém
Zpracování pozadí pro soustružený betlém, kompletace betlému
Kompletace vyřezávaného betlému
Zabudování dřevěného betlému z Frenštátu do skříňky

2017 (foto)
Oprava králického betléma
Vytvoření skříňkových betlémů
- italské figurky, doplnění o stavby
- dřevěný řezaný betlém
- skleněný betlém
- německé keramické figurky
- rekonstrukce mexického betléma
- zpracování Ladova betléma
- zpracování betléma M. F. Kvěchové

2016 (foto)
Rekonstrukce poškozených betlémů
Vytvoření několika skříňkových betlémů:
- družstvo Keramos
- J. Führich
- německé figurky ze 30. let
Oprava kolednického králického betléma

2015 (foto)
Kompletní renovace malé pyramidy a zabudování pohonu
Renovace keramických a durolinových figurek a jejich zabudování do skříněk
Oprava betlémské scény ve formě plastického obrazu z roku 1925
Kompletní restaurování sádrového korpusu pro betlém
Zabudování skleněných figurek do skříňky
Vytvoření korpusu a krajiny pro lidový keramický betlém
Oprava dvou starých papírových německých betlémů

2014 (foto)
a) Zabudování skládacích papírových betlémů do ochranných rámů
b) oprava králických figurek
c) generální oprava betléma z východních Čech
d) oprava betlému v rámu s podmalbou na skle
e) výroba nového mechanického betléma

2013 (foto)
Oprava králických figurek.
Rámování papírových skládacích betlémů.
Oprava skříňkového betlému z Německa.
Oprava a doplnění soustruženého betlému.
Vybudování podstavy a sestavení vejprtského tlačeného betlému.
Generální oprava silně poškozeného německého betlému.
Zabudování králického betlému do skříňky.
Rekonstrukce a doplnění dřevěného betlému z Příbramska.
Oprava dřevěného vyřezávaného betlému.
Technický výkres a sestavení skládacího papírového betlému .
Kompletní výroba dřevěného skříňkového betlému.

2012 (foto)
Oprava staveb a figur králického betlému, zabudování do krajiny.
Oprava dalších dřevěných staveb a figur.
Zabudování keramického betlému na skleněný podnos.
Sestavení králického betlému do skříňky I..
Sestavení králického betlému do skříňky II..
Oprava německého skříňkového betléma.
Konstrukce zvětšeného papírového betlému z kalendáře 2011, zabudování elektrického pohonu.

2011 (foto)
Oprava zdevastovaných králických betlémů.

Oprava tří keramických betlémů.
Repase dioráma Parlamentní obstrukce pro výstavu v Senátu.
Výroba papírového mechanického betlému (elektrický pohon) - zvětšená verze betlému z kalendáře 2011.
Zabudování lidového betlému z Příbramska do skříňky.
Výroba chybějící stájky pro králický betlém.

2010 (foto)
Nafotografování betlémů pro kalendář 2011 a jeho vydání.
Technický výkres mechanického papírového betlému jako přílohy kalendáře a jeho sestrojení.
Celková oprava Králického betlému II.
Celková oprava korpusu betléma z Pozořic.
Přidání jednoho motoru u Medranického betlému a celková repase.
Oprava a doplnění figur do podkrkonošského betléma.

2009
Celková oprava betléma ze Šluknovska
(stavby v havarijním stavu, poničené figurky).
Výroba mechaniky k torzu mechanického betlému, ruční pohon.
Dokončení a zprovoznění mechanického Novoveského betlému - pohyb figurek na točně, v prvním podlaží pomocí magnetů včetně kačenek na rybníku, v druhém a třetím podlaží pomocí magnetů nebo pohyblivého pásu. 3D budovy palácového typu (karton, dřevo). 5 motorů, 28 pohyblivých figur, 6 statických (ovce, psi). Rozměry 75cm x 45 cm, výška 62 cm.
Doplnění Valdštejnského betlému o nové grafické prvky a osvětlení interiérů, výměna gumového pásu za dřevěný řetěz.
Kompletní výroba mechanického Wiaderského betlému s oboustrannými figurkami z italského jesličkového archu. 5 pohyblivých samostatných figur, další na pohyblivém pásu a statické, větrný mlýn, budovy, flora. Pohon jedním motorem.
U Medranického betlému přidání jednoho motoru a výměna gumového pásu za dřevěný řetěz (větší spolehlivost pohybu).

2008
Kompletní oprava Kralického betlému
v havarijním stavu.
Figurky a domy k novému mechanickému betlému.

2007
Komplexní oprava Příbramského betléma
(doplnění ulámaných částí u figurek, oprava polychromie, voskování, oprava a náhrada zničených částí budov, renovace nátěru, slaměné střechy atd.). Na obrázcích jsou ukázky původního stavu, po opravě a celkový pohled na postavený betlém po opravě.
Valdštejnský mechanický betlém situovaný do prostředí Valdštejnské zahrady v okolí sala terreny. 2 pohyblivé pásy (6 vojáků a Tři králové), dalších 16 pohyblivých figur osob včetně svaté Rodiny, 7 ovcí, 1 pes, 2 kačeny na hladině kašny. Statických je 6 osob, 6 ovcí a 6 ptáčků ve voliéře.
Budovy jsou z kartonu zpevněného dřevěnými lištami, figurky dřevěné soustružené nebo řezané; doplňky: stromy, keře, vázy s květinami a další.
Pohon čtyřmi motorky. Rozměry 120 cm x 60 cm, výška max. 58 cm.

2006
Parlamentní obstrukce
.

2005
Celková renovace a rozšíření Medranického betlému
o pohyblivý pás se třemi dětmi .a psem s kostí a o houbaře s houbami.
Osvětlení budov Dubského betlému.

2004
 Úpravy Dubského betléma
- přidání nové pohyblivé figury Anděla.

2002
 Peterovský
- š. 70 x h. 25 x v. 40, 18 pohyblivých figur, ovečky a kačenky na pásech, osoby soustružené, zvířata, stromy a doplňky řezba, domy (město) ploché, mlýn, salaš, zřícenina trojrozměrné. (Výtvarná spolupráce I. Synková, B. Synek).

2000
Rekonstruovaný - 50x20, v. 20  - kompletní rekonstrukce mechaniky, krajiny a staveb starého betlému, elektrifikace;
pohyb: 3 vodorovné pásy oveček, 7 figur osob a zvířat, rybník.
Poděbradský - 40x40, v. 60  -  2poschoďový otáčivý betlém kombinovaný s pohybem všech dvanácti figur, figury vyřezávané, elektrický pohon.
Třebíčský - 30x30, v.30 -  2posch, jedna plocha otáčivá, 1 statická, větrník, figury ploché, pohon na plameny svíček

1998
Medranický
- 100x60, v. 50
město s hradbami a okolní krajina, figury soustružené a řezba, stromy z přírodních materiálů, stavby trojrozměrné, elektrický pohon;
pohyb: 19 figur osob a zvířat, z toho 3 "chodí" po náměstí (svislý pohyblivý pás), mlýn, kačenky na rybníku

1997
Krušnohorská pyramida
- 60x60, v. 110
čtyřboká, soustružená konstrukce, 3 plochy otáčivé, 1 statická, figury i na nepohyblivé základně, větrník, u každého poschodí 4 svícny, elektr. pohon, figury Ing. Roda - celkem 44 figur a doplňků

1996
Dubský
- 80x80, v. 60 -  figury soustružené nebo řezba, stromy soustružené, stavby trojrozměrné, elektrický i ruční pohon;  pohyb: 22 figur osob a zvířat, mlýn, kačenky na rybníku
Pyramida I. - 50x50, v. 100 - trojboká, tyčová vyřezávaná konstrukce, 3 plochy otáčivé, 1 statická (se sv. Rodinou), větrník, elektr. pohon na baterii.

1990
Řepský
- 40x40, v. 30 - figury, domy i stromy vyřezávané, ploché, elektr. pohon; pohyb: 11 figur, mlýn, kačenky na rybníku.