MICHAEL PACHER, SOCHAŘ A MALÍŘ

Jan Roda

Scénické zobrazení Kristova narození, jak je známe z betlémů, můžeme nezřídka vidět jako součást chrámového oltáře. Rád bych se o jednom takovém zmínil. Je to vzácné a krásné dílo, které stojí za poznání.

K jezeru Wolfgangse, na jehož břehu stojí malé rakouské městečko St. Wolfgang, není od našich hranic až tak daleko. Autem se to dá stinout za dvě hodiny. Útrap z cestování nebudeme rozhodně litovat, neboť se dostaneme do malebné horské přírody a poznáme cenné historické památky. Jednou z nich je farní poutní kostel sv. Wolfganga, zbudovaný na skalisku nad stejnojmenným jezerem. Poprvé je o něm zmínka roku 1183. Do současnosti si chrám uchoval svoji gotickou podobu a jeho největší ozdobou je křídlový oltář, umístěný v presbitáři. Autorství je připsáno sochaři a malíři Michaelu Pacherovi, který na tomto díle pracoval v rozmezí let 1471 až 1481.

O Michaelovi Pacherovi není známo mnoho životopisných dat. Narodil se 1435 v Pfalzenu, zemřel v roce 1498 v Salzburku. Je považován za předního rakouského tvůrce z období pozdní gotiky a rané renezance. Jeho tvorbu, zvláště malířskou, ovlivnil pobyt v severní Itálii. Poznal díla malířů Mantegny, Donatella a Fra Filippo Lippi. Do svých prací přenesl zásady perspektivního vnímání a hloubkového zobrazení krajiny a architektury. Byl jedním z prvních malířů na severní straně Alp, kteří si ovojili tuto techniku. V roce 1467 je zaznamenána jeho dílna v Brunecku, nedaleko Brixenu v údolí Puster. Pro dílnu byly charakteristické zakázky s církevní tematikou.

Dílna pana Michaela Pachera podepsala v roce 1471 smlouvu s církví na zhotovení oltáře do kostela sv. Wolfganga a také jej v průběhu deseti let zhotovila, na místo určení přepravila a smontovala. Křídlový oltář je 12,5 m vysoký a 6 metrů široký. Je zhotoven z borovicového dřeva, polychromován a pozlacen. Sestává se z predelly, centrální skříně, křídel a nástavby. Právě do predelly umístil umělec výjev "Klanění králů narozenému Ježíši". Jde o pozoruhodně ušlechtilou řezbu, mající hloubku a dokonalé vystižení posvátnosti okamžiku. Výklenek s řezbou je uzavíratelný párem křídel zdobených malbou.

Centrální skříň má rozměry 3,9 x 3,1 m a je opět vyzdobena řezbovanou scénou. Zobrazuje korunovaci Panny Marie Kristem. Korunovaci doprovází sbor andílků a svědci - sv. Wolfgang a sv. Jan Evangelista. Svoji propracovaností a kompozicí se řadí mezi špičková díla pozdní gotiky. Dokumentuje vyspělost řezby tvůrce a zdatnost spolupracovníků jeho dílny.

Postupujeme-li po vertikále, dostáváme se až k nástavbě. Její centrální řezbou je ukřižovaný Kristus v životní velikosti, doplněný sochami Jana, Archanděla Michaela a Magdaleny. Filigránské ozdoby, které se vypínají vstříc klenbě, doplňují zdařilou kompozici.

Zajímavé je řešení křídel, kterými je možno oltář proměňovat. Jsou sestaveny tak, aby postupným otevíráním se odlišoval pohled na oltář ve všední den, v neděli a ve sváteční den. To vyžaduje zdvojení každého z křídel. Nevím, zda v dnešní době je tento umělecký záměr dodržován. Kostel jsem navštívil třikát a vždy jsem postál před oltářem ve "sváteční" sestavě.

Pokud se zaměříme na výmalbu křídel, tak středovou figurální část lemují malby scén ze života Panny Marie. Pokud jsou tato křídla zavřená, mají být viditelné obrazy ze života Krista. Je-li oltář zcela uzavřen, měly by se zjevit obrazy ze života sv. Wolfganga. Styl malby odpovídá směrům rané renezance. Hluboce vykreslená perspektiva pak odpovídá monumentálnímu slohu. I po stránce řemeslné je oltář dotažen do všech detailů. Měl jsem možnost obejít oltář a pohledět na zadní stranu. I ta je v celé ploše vymalována postavami světců.

Následující období baroka nebylo příliš nakloněno tomuto gotickému dílu. Lze říci, že "vyšlo z módy". Proto byl pro kostel zhotoven barokní oltář z dílny Thomase Schwanthalera (1675). Naštěstí k výměně nedošlo a novější, též krásný oltář, stojí v témže kostele na jiném čestném místě.

Symbolem Vánoc je pro Wolfgangsee velká svítící lucerna, umístěná na pontonu, ukotveném na hladině jezera. Vytváří spolu s pohledem na kostel st. Wolfganga, pravou vánoční atmosféru. Ponton s lucernou ale nezahálí ani v létě. To je odtažen do vedlejšího zálivu a koupajícím slouží jako místo k opalování. Stopy Vánoc lze tedy v St. Wolfgangu nalézat celoročně.