VERNISÁŽ V MĚSTSKÉM MUZEU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Milan Zábranský

Ve čtvrtek 21. září 2017 se v orlickoústeckém muzeu konala vícenásobná vernisáž. Otevírala se dvě nová oddělení muzea věnovaná ptákům a novým přírůstkům, dále výstava nazvaná "Co umí rozhýbat Kamil Andres" a funkční replika Cibulkova mechanického betlému. Výstava byla ukončena 12. 11. 2017.

Restaurátor mechanických betlémů a řezbář Kamil Andres představil část z dlouhé řady více jak 20 betlémů, které opravil nebo vytvořil. Některé menší pohyblivé betlémy zapůjčené od jejich majitelů (většinou muzeí) jsou na výstavě představeny - např. betlém z Vrchlabí, Pasek nad Jizerou, Turnova, Jindřichova Hradce, Třebíče nebo Vysokého Mýta. Představeny jsou i ukázky pohyblivých řemeslnických dílen a dalších artefaktů vytvořených samotným autorem. Všechno dohromady to představuje úctyhodné dílo, kterým se Kamil Andres zapisuje trvale do historie českého betlemářství.

O tom svědčí i replika "Cibulkova" betlému vytvořená naším členem Jaroslavem Herainem a oživená právě panem Andresem. Původní Cibulkův betlém byl vytvořen ševcem Augustinem Cibulkou v 60. letech minulého století a byl poháněn šlapacím obuvnickým strojem. A. Cibulka bydlel v dnes již zbouraném domku v Ústí nad Orlicí a z jeho betlému namalovaném různými autory i samotným Cibulkou se mimo černobílou, nepříliš ostrou fotografii, nic nezachovalo. V roce 2011 vznikl nápad vytvořit jeho repliku. Malířského úkolu se ujal náš člen Jaroslav Herain a zkonstruování mechanické části Kamil Andres. Z jejich úspěšné spolupráce během roků 2012 až 2017 vznikla velmi zdařilá replika, která bude trvalou částí muzejní expozice.

Pohyb centrální hřídele zajišťuje jeden elektromotorek a všechny vačky i převody sedmnácti mechanik jsou vyrobeny ze dřeva. Stejně jako v původním betlému je i zde větrný mlýn, pracující dřevaři, zvonička a pumpa a navíc děti hrající si na potoce, kovárna, husopaska a stráže na hradbách. Šířka betlému je 2,7 m a krajina vytvořená z barveného polystyrénu je zasazena do starého Ústí nad Orlicí.

Myslím si, že nepříliš obvyklý papírový mechanický betlém je velmi zdařilý a bude v orlickoústeckém muzeu budit trvalou pozornost.