GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Oskar Schmidt 

Bohumil Dušek

Malíř, akvarelista, se narodil roku 1908 v Litoměřicích, zemřel v roce 1982. Maloval barevné akvarely, hlavně města, ale například i hrady a zámky. Populární byly jeho veduty ze staré Prahy. Je hojně zastoupen ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Většina akvarelů je ze třicátých a čtyřicátých let 20. století a mnoho z nich bylo také následně reprodukováno na pohlednicích. Jeho díla jsou velmi podobná tvorbě vynikajícího českého malíře Jaroslava Šetelíka. V nedávné době byla jeho díla prezentována na společné výstavě ve Vodňanech. 

Vánočních pohlednic mu vyšla celá řada, částečně to byly přímo autorské práce, částečně reprodukce jeho obrazů. Převážně to byly zimní krajiny nebo města.