PORTRÉT ŘEZBÁŘE MIKOLÁŠE SYCHROVSKÉHO

Jan Roda


Mikoláš Sychrovský se narodil v Miroticích 27. 5. 1802 do rodiny mistra provaznického. Mikoláš byl výtvarně nadaný, tak posléze započal studia na pražské Akademii výtvarného umění. Není bez zajímavosti, že se zde potkal i s Josefem Führichem, význačným absolventem Akademie. Mikoláši Sychrovskému však nebylo dáno, aby studia dokončil. Leč umělecký základ pro jeho následující tvorbu byl dán a obrazilo se to v jeho dílech.

V Miroticích, v tom čase, nebyl prostor pro obživu "velkým" uměním. Právě proto řezal M. Sychrovský jen drobnější sakrální předměty, loutky a betlémy. Mimo to truhlařil, byl štafířem, zhotovoval domovní znamení. Také maloval kulisy pro ochotnický spolek. I společensky byl činný. Muzicíroval, zpíval v kostele.

Jako profesionál přistupoval i k jednotlivým zakázkám. Vidíme, že drobné sakrální řezby byly provedeny pečlivě a je z nich patrna úcta k zobrazovanému motivu. Betlémy byly asi řadovou zakázkou a vyznačují se úspornou řezbou a jednoduchou polychromií. Na zhotovování se měla podílet celá jeho rodina.

Samostatnou kapitolou byla výroba loutek. Právě ta ho proslavila a jeho loutky jsou dodnes považovány za nejcennější. Loutky jsou zhotoveny jemnou řezbou a pečlivě polychromovány. S loutkami od mistra Sychrovského hrál známý principál Kopecký, ale i proslavení loutkaři Dubští, Lagronovi, Kočkovi či Kludští. Ti všichni si pro své "herce" zajížděli do Mirotic, kde v dílně Mikoláše bylo z čeho vybírat. Dílna měla být plná loutek, některé visely v průjezdu, jiné se na sluníčku sušily. I na půdě se našly další loutky. Ano, byl to tenkrát zlatý věk loutkářství, který rozdával radost i poučení.

Mikoláš Sychrovský byl kmotrem Mikoláše Aleše. Právě Mikoláš Aleš, jako malý chlapec, se vkrádal na půdu plnou hotových loutek a těšil se z jejich krásy. Pro to vše je považován Mikoláš Sychrovský za prvního, kdo přivedl Mikoláše Aleše k akademické dráze malíře.

Řezbář Mikoláš Sychrovský ukončil svou životní pouť 10. ledna 1881.

Podklady: "U Sychrovských na půdě" - výstava, Prácheňské muzeum, Písek 2017