VÝSTAVA BETLÉMŮ V BYSTRÉM U POLIČKY

Ivan Hejtmánek

Letošní vánoční výstava betlémů v malebném městě Bystrém na česko-moravském pomezí byla opět úspěšná. Díky spolupráci Městského úřadu a Spolku českých betlemářů - pobočky Betlemářů Poličska, a také díky obětavé práci dobrovolníků, měli návštěvníci Multifunkčního domu možnost zhlédnout více jak 40 betlémů. Část exponátů tvořily jako každé dva roky rodinné betlémy bysterských občanů, kteří je pořizovali od konce 19. století a dodnes se díky tradici uchovávají v rodinách potomků původních majitelů jako velká vzácnost. Figurky pro betlémy králického typu byly v předvánočním období k dostání na jarmarcích ve východočeských městečkách a svojí příznivou cenou byly dosažitelné i chudším obyvatelům tohoto kraje, kteří si tak tvořili podle svých vlastních představ betlémy k oslavě narození Páně. A tak vzniklo několik krásných rodinných památek i v Bystrém. Vlastní tvorbu na letošní výstavě představil tradičně Bohumír Andrle z Poličky, předseda Betlemářů Poličska, pokračovatel betlemářské tradice rodu Jeřábko-Andrlova. Pozornost upoutaly také tři pohyblivé betlémy současných tvůrců, z nichž dva jsou pokračovatelé bysterských zakladatelů betlemářské tradice pohyblivých betlémů. Zdeněk Elčkner, který se, se svými spolupracovníky, zasloužil o realizaci výstavy, představil kromě krásných mechanických jeslí a betléma svého otce Jaroslava (1914 - 1994), také další vlastní dílo, vytvořené v posledním desetiletí. Bysterský rodák Ing. Ivan Hejtmánek, který se již podruhé zúčastnil výstavy, představil stále se rozrůstající a postupně mechanizovaný a ozvučený "Betlém z Rožnova", tedy z Valašska, kde nyní již 50 let žije se svojí rodinou. Pohyblivý betlém Josefa Hejtmánka (1910 - 1977), se bohužel nedochoval, a proto syn Ivan letos zrestauroval a znovu představil v Bystrém alespoň zachovalou část. Informaci o osudu betléma si mohli pamětníci i ostatní návštěvníci přečíst na výstavě. Třetí mechanický betlém pochází z tvorby Stanislava Krále, současného bysterského betlemáře, jehož první papírové betlémy vznikly ve spolupráci s bratrem Janem v 90. letech minulého století. Inspirací ke zhotovení betlémů byla pro oba bratry častá návštěva pohyblivého betléma u Hejtmánků. Je potřeba ocenit práci nových tvůrců, kteří pokračují v tradici, o kterou se v Bystrém zasloužili František a Jaroslav Elčknerovi, Josef Hejtmánek, a také Jan Šudoma, který v 50. letech minulého století zhotovil za pomoci řezbáře Václava Kastnera z Poličky podivuhodný pohyblivý betlém, který se bohužel nedočkal dnešních dnů. Kulisu dřevěných betlémů doplnily na výstavě monumentální papírové betlémy Jana Opršála z Poličky a několik rodinných papírových betlémů zapůjčených od občanů. Rámec výstavy doplnily sběratelské "kousky" Bohumíra Andrleho, které schraňuje ve svém sbírkovém depozitáři. Nechyběl malý betlém Františka Malého ze Sebranic, velmi aktivního člena pobočky Betlemáři Poličska. Více jak 2 000 návštěvníků, kteří výstavu v Bystrém zhlédli, nešetřili chválou, a ocenili nejen práci tvůrců, ale také organizátorů výstavy. Společně s každoročním letním řezbářským sympoziem WOOD ART se stalo Bystré v posledních dvaceti letech tradičním místem setkání řezbářů a betlemářů a "řezbářská mini školička", organizovaná v rámci sympozia, přilákala v srpnu 2017 patnáct dětí, které se chtějí věnovat tomuto krásnému koníčku, jakým bezpochyby řezbářství a betlemářství je.