LETMÉ PUTOVÁNÍ PO BETLEMÁŘSKÝCH VÝSTAVÁCH VÁNOC 2017

Milan Zábranský

Po loňské velké výstavě na Kladně k 10. výročí založení našeho Spolku jsme si dali trochu oddech. Až na výstavu pořádanou pravidelně Mgr. Duškem v Senátu ČR (viz samostatný článek), jsme jen se spoluúčastnili výstavy v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, kde jsme vystavovali exponáty od devíti našich členů. Abychom udržovali živou vzpomínku na našeho zemřelého řezbáře pana Součka, Ing. Bohuslav Vykouk tam postavil jeho největší betlém. Samostatnou výstavu uspořádala Mgr. Jana Dlouhá v kostele sv. Tomáše v Praze 1 z prací svých žáků ze školy v Josefské ulici, kde se pravidelně scházíme.

Neznamená to ovšem, že tím byla výstavní činnost Spolku vyčerpána. Nemám kompletní zprávy, ale zcela jistě desítky našich členů pořádalo nebo se účastnilo dalších výstav po celé republice. Jen tak namátkou a bez nároku na úplnost to byla paní Marie Dočekalová v Praze na Břevnově, pan Luděk Pokorný ve hvožďanské Stodůlce, PhDr. Jan Tydlitát s paní Jarmilou Haldovou v Kvasinách, Jarmila Haldová samostatně v Dolních Chabrech, Plzeňští betlemáři v Kdyni a Domažlicích, Mgr. Dušek v Brně a Slavkově u Brna, Zdeněk Farský se samostatnou výstavou v Novém Městě nad Metují, Ing. Mann v Č. Budějovicích, Jiří Bürger v Jindřichově Hradci, Betlemáři Poličska v Poličce, v Jiříkově naše pobočka Jiříkovských betlemářů, Romana Trešlová ve svém muzeu na Karlštejně, tři naši členové v pražské pasáži YMCA a další. Zcela jistě největší a také nejnavštěvovanější výstavu měl náš člen Ing. Lukavec v Betlémské kapli v Praze - 40 000 návštěvníků mluví samo za sebe.

Rovněž tradiční výstavu v Praze 1 měl Ing. Votruba, kterou po úmrtí své spolupracovnice a manželky Heleny Votrubové v dubnu 2017 musel tentokrát vystavovat jen s pomocí dcer.

Zajímavou obměnou pražských akcí byla malá prodejní výstava salcburského betlemáře a lidového řezbáře Hanse Mayrhofera v galerii Petra Brandla na Jungmannově náměstí. Několik typických rakouských betlémů bylo doplněno různě velkými Jezulátky v dřevěných jesličkách.