VÁNOČNÍ VÝSTAVA V SENÁTU

Bohumil Dušek


Tradiční výstava ve Výstavní síni Senátu byla zahájena 8. prosince 2017 za velké účasti betlemářů, přátel a obdivovatelů betlémů i senátorů a pracovníků Kanceláře Senátu. Vedoucí Kanceláře Senátu ocenil přípravu a organizaci výstavy, na zahájení se podílel i pan senátor Veleba. V komorním nevelkém prostoru se každý rok podaří shromáždit velice zajímavé exponáty, nejinak tomu bylo i letos. Autorské či sbírkové betlémy představilo přes třicet vystavovatelů, z nichž asi polovina byli členové Spolku, součástí výstavy bylo také 22 prací z výtvarné soutěže pro mládež. Po celou dobu trvání byla Výstavní síň stále frekventovaná, podle zápisů v návštěvní knize výstava velice zaujala všechny, mladé i starší, Čechy i cizince, často bylo písemné hodnocení plné superlativů.

Návštěvníci mohli obdivovat třeba příbramský betlém, renovovaný D. Pospíšilovou, která vystavovala i svůj autorský vyřezávaný betlém, J. Roda a B. Dušek poskytli historické betlémy a společné dílo - krušnohorskou pyramidu s otáčejícími se figurkami, M. Zábranský zapůjčil kukátkové betlémy, o kterých jsme si mohli přečíst informaci v předminulém čísle časopisu. Stálí i noví vystavovatelé M. Bašeová, L. Horáčková, F. Karas, V. Kovařík, S. Dostál, J. Vodrážka, J. Knotek, B. Vykouk poskytli ukázky ze svých sbírek, autorské práce představili např. J. Dlouhá, M. Dočekalová, K. Skopalová, S. Kyselová, P. Vokounová, L. Steininger, J. Mikovcová, E. Škobisová, krásnou řezbářskou práci prezentoval M. Danda, velice pracný korálkový betlém E. Černá spolu s J. Kotyzou, originální porcelánové ozdoby I. Michálková. Mezi dlouholeté vystavovatele patří i dvě organizace - Městské muzeum Frýdlant a Malostranské gymnázium. 

Děti, které přicházely v hojném počtu s rodiči i učiteli, velmi zajímal pohyblivý betlém, který byl neustále v permanenci, i práce jejich vrstevníků z výtvarné soutěže. Dík patří všem, kteří zapůjčili své betlémy a umožnili tak realizovat poutavou a hojně navštěvovanou výstavu.