Z ČINNOSTI JIŘÍKOVSKÉHO SPOLKU

Ludmila a Oldřich Podzimkovi

Členové Spolku jiříkovských betlemářů mají ve svých stanovách pod § 3 uvedeno:

a) obnovit staré tradice betlemářství v regionu, přispět k jejich udržení a podpořit tvůrčí činnost
b) chránit kulturní památky tohoto druhu před krádeží a zničením

Následující příběh tzv. malého betléma Eduarda Kindermanna dokazuje, že to myslí doopravdy.

V červnu roku 2016 obdržel spolek zápůjčkou od Římskokatolické farnosti v Jiříkově mimo jiné krajinku zatím neznámého betlému o velikosti 130 x 77 cm, čtyři kusy staveb k různým betlémům a tři krabice s rovněž neznámým obsahem. Když se z krajinky odstranil zašlý prach a pavučiny, objevilo se na zadní straně krajinky jasně čitelné razítko s nápisem "Eduard Kindermann, Georgswalde". Všech zúčastněných se zmocnilo nadšení, neboť Eduard Kindermann byl ve své době mistrem svého oboru a byl právem nazýván "králem betlémů". K nadšení přibyl i pocit opravdového štěstí, když byl otevřen prastarý cestovní kufr ze dřeva. Byly v něm totiž pečlivě zabalené betlémové figurky s přiloženým listem papíru Anton Wendler. K celku betlému jako takového chybělo už jen pozadí. Pro členy spolku to znamenalo skutečnou výzvu. Junioři spolku nasbírali mech a podíleli se za pomoci dospělých na zhotovení podstavce pod krajinku betlému. Za pomoci Esterky Sadivové bylo i pátrání po zmizelém pozadí úspěšné. Poděkování patří též městu Jiříkov za poskytnutou finanční dotaci z rozpočtu města. I díky ní mohl postupně jako bájný Fénix ožívat a nakonec se ukázat v nové kráse částečně zničený, ale hlavně zapomenutý, betlém Eduarda Kindermanna. Členové spolku rádi ukázali jeho obnovenou krásu na výstavě betlémů v Jiříkově ve dnech 1.-3.12.2017. Získal si obdiv i u členů betlemářského spolku ze Schirgiswalde. Partnerský spolek projevil zájem o jeho zapůjčení pro svou plánovanou výstavu v Schirgiswalde ve dnech 9.-10. prosince 2017. Z provozních důvodů jiříkovského spolku to však nebylo možné.

Jednu raritu však náš betlém má. Je bohatší o nápad nejmladších členů spolku. Když vkládali do chléva na vystýlku z nastříhané slámy oslíka a volka, napadlo je, že ve chlévě je před vzácnou návštěvou Tří králů třeba trochu poklidit. Neváhali a pustili se okamžitě do práce. Výsledkem jejich snažení jsou lopata a koště opřené o stěnu stáje. Zůstaly tam zatím jako projev jejich radosti z dokončeného díla a tak trochu i jako moderní podpis. Tím se uzavřela jedna z kapitol činnosti Spolku jiříkovských betlemářů.

Příští kapitola se otevře v novém roce hned po skončení doby vánoční a všech akcí s ní spojených. Na nově zhotoveném podstavci je připravena k obnově další krajinka Eduarda Kindermanna, tentokrát o velikosti 170 x 174 cm. Jako betlemáři věříme, že se věc společným úsilím podaří a budeme moci na závěr zvolat Gloria!