VÁNOCE V JIHLAVĚ

Olga Poukarová


Kostel Matky boží patří v Jihlavě k nejstarším stavbám. Byl postaven v roce 1250. Nachází se v něm technická zvláštnost - věž kostela nemá základy, ale drží ji pilíře. Vpravo od oltáře je freska z počátku 15. století, znázorňující přepadení Jihlavy.

Každoročně se zde staví betlém, který je největší na Vysočině, měří 50 metrů čtverečních. Nejstarší figurky vyřezal lodník Ambrož Khok, který se od dětství plavil po světě a věnoval se vyřezávání. Od něho pochází jesličky se svatou Rodinou, Tři králové s jejich družinou vyřezané z cedrového, mahagonového a jiných vzácných dřev.

Druhou část betlému vyřezala rodina Boudných z Brtnice.

Postupně byl betlém doplňován a upravován do dnešního stavu, zvlášť jihlavským malířem a řezbářem Franzem Petanem, který ho každoročně stavěl až do roku 1945.

V poslední době se stává pravidlem, že děti i dospělí buď betlémy vyrábějí, nebo své betlémy zapůjčují do tohoto krásného kostela na každoroční výstavu.

Jejich počet se zvyšuje, překvapuje svými nápady a láká spousty obdivovatelů z řad veřejnosti.