STAVBA BETLÉMU PRO STAROKATOLICKÝ KOSTEL
VE VARNSDORFU

Ludmila a Oldřich Podzimkovi


Prvotní záměr postavit betlém pro tento kostel pochází už z roku 2015, protože kostel dosud vlastní betlém neměl. Nejprve bylo vytipováno místo, kde by mohl být umístěn, a podle toho byla stanovena přibližná velikost krajinky i figurek. Výroby figurek se s velkým nadšením ujala paní učitelka Irina Denezhkina se svou skupinou dětí z výtvarné třídy ZUŠ ve Varnsdorfu. Figurky se povedly, jsou kouzelné. Každá je originálem svého tvůrce, vyjadřuje tvůrčí vyspělost autora a jeho vztah k námětu. Na realizaci stavby betlému se podíleli junioři Spolku jiříkovských betlemářů, a to od návrhu až po vlastní stavbu. Pomáhali jim radou i odbornou prací dle svých možností dospělí členové spolku. Pozadí betlémské scény ochotně a k dětským figurkám velmi výstižně namaloval Martin Hase.

Betlém byl požehnán Mgr. Rollandem Solochem a slavnostně předán farnosti 3.12.2017 v 11.oo hodin za účasti farníků, tvůrců, sponzorů a četných hostů.