BETLÉMY V DOBĚ NĚMECKÉ OKUPACE

Jan Roda

Provoz v řezbářské dílně Bohumila Beka v Kutné Hoře se nezastavil ani v první polovině čtyřicátých let 20. století. Jeho "Odborný závod sochařsko-řezbářský pro nové a restaurační umělecké práce kostelní" přijímal velké zakázky pro kostely, ale i malé, pro jednotlivce. Řezal jesličky s figurami vysokými 40 cm, ale i s drobnými, kolem 10 cm. Pokud byl zájem o levný betlém, zhotovil ho jako odlitek z tvrdé masy.

Jednou ze zákaznic byla i paní V. N., která si objednala domácí jesličky podobné těm, které pan B. Bek dělal do kostelů. Ve skromnějším provedení stály v roce 1944 se vším všudy 2700,- korun.

Asi nebylo v té době neobvyklé, když paní V. N. uhradila panu B. Bekovi v hotovosti 1 500,- korun a zbytek v naturáliích. Majitel do účetnictví vše pečlivě zanesl:

zajíc                                      400,-
vajíčka 10 ks à 10,-               100,-
litr mléka a smetany              30,-
½ kg másla a ¼ kg špeku   670,-
úhrnem                              1 200,-

To vše se událo za časů, kdy bylo ještě vidět houfy zajíců panáčkovat na zmrzlé oranici.

Prameny: soukromý archiv z pozůstalosti po B. Bekovi v majetku P. Roseckého, vnuka B. Beka.