PAPÍROVÉ VYSTŘIHOVACÍ BETLÉMY 2017

Vladimír Plecháč a František Karas

Na nově vydaných papírových arších se v roce 2017 nejvíce podíleli dva autoři: František Müller a Věra Příharová. František Müller, kladenský architekt, připravil se společností Průhon pět betlémů: Betlém z Pazuchy, Hasičský betlém, Křivoklátský betlém, Betlém manufaktury FARM a Betlém Starého Města pražského. Všechny betlémy, kromě Křivoklátského, jsou natištěny na jednom archu A3, Křivoklátský je pak na dvou arších. Kromě toho se objevil malý Alšův betlémek, ke kterému František Müller nakreslil místo stáje jeskyni a použil několik figurek z Alšova betléma.

Věra Příharová se tentokrát zaměřila na významné kostely a poutní místa, jak o tom svědčí následující betlémy z Prahy: betlém z kostela Nejsvětějšího srdce Páně, betlém Pražského Jezulátka, betlém z Vyšehradu a betlém Vánoce v Praze. Kromě toho je ještě autorkou betlému z Vraclavi, Orebského betlému a betlému ze svatého Hostýna. Jen těchto deset betlémů představuje pro betlemáře značné pracovní úsilí, které musí vyvinout k jejich postavení. Vzhledem ke kvalitám kreseb obou autorů však nejde o velké obohacení sbírky.

Činili se ale i další vydavatelé, jako Milan Baše, který ofotografoval Královský betlém, vyřezaný Jarmilou Haldovou, a vydal ho tiskem pro užší okruh betlemářů, který se však přesto objevil i v běžném prodeji. Na trhu se tentokrát neobjevil žádný betlém od aktivních autorů Jiřího Škopka nebo Jany Moštkové, které však zcela nahradily Lucie Ernestová svým Vystřihovacím betlémem, Máša Valterová Táborským betlémem a Eva Milotová Lanškrounským betlémem. Samostatnou pozornost zaslouží větší betlém sv. Floriána, patrona hasičů, od Františka Gračka z Olomouce, který na devíti arších zobrazuje techniku a výstroj hasičského sboru. Námět k betlému dodal Jiří Seryn.

Časopis ABC otiskl reklamní betlém firmy Albis z Opatovic nad Labem, který byl nalepen na krabicích s vánočními kolekcemi v roce 1947. Jde o jediný poválečný a poslední známý reklamní betlém s figurkami nesoucími propagované výrobky jako dary Ježíškovi. Jeho malířem byl pravděpodobně velký obdivovatel Marie Kvěchové-Fischerové, amatérský malíř Jeroným Peukert z Hradce Králové.

Pražské arcibiskupství již opakovaně připravilo pro pražské děti zajímavou hru "Sestav si svůj betlém". Do vybraných kostelů v Praze rozmístilo kartičky s figurkami betlému, které děti při vánočních návštěvách jesliček mohly sbírat a poté si sestavit vlastní betlémek. Autorkou jednotlivých 30 postaviček byla malířka Jindra Hubková, která tentokrát připravila i pozadí betlému, které si bylo možno stáhnout na webu. Arcibiskupství k celé akci vydalo vkusnou orientační brožurku s fotografiemi jesliček, časovými informacemi o návštěvách a také plánky umístění jednotlivých kostelů.

Tomáš Faltys vydal reprint německého betlému z roku 1880 s názvem Vánoční jesličky VII.

Za zmínku stojí i zajímavá akce knihkupectví pana Horáčka z Varnsdorfu, které uvedlo na trh "vytlačované jesličky". Betlémový arch je natištěn na překližce a figurky, které jsou slabě vyřezány, stačí vymáčknout a zasadit do podložky, ve které jsou vyřezány otvory. Výrobcem těchto betlémů je česká firma Amadea z Lázní Bělohrad. Jejich hlavní náplní je výroba dřevěných dekorací a upomínkových předmětů.

Jako obvykle se objevilo i několik betlémů v časopisech pro naše nejmenší. V časopisech Méďa Pusík (autor neuveden), Puňtík (Lucie Sunková), Dráček (Josef Quis) a Nedělníček, speciál nedělního Blesku (kresba Istock).