ZAJÍMAVÁ POHLEDNICE

Jen na málo pohlednicích z období protektorátu Čech a Moravy (1939 - 1945) bychom mohli nalézt nějaký betlém, takže každá taková pohlednice je jistou kuriozitou. Nacistický režim nebyl příliš nakloněn religiozitě, protože hlavně v počátečním protektorátním období se na demonstracích za národní svébytnost často podílela katolická církev. Při bohoslužbách se zpívala národní hymna a svatováclavský chorál, církevní poutě pak často nabývaly charakteru národních manifestací.

Jedna z pohlednic, obsahově vyjadřující takovéto postoje, je kresba, nazvaná Valašský betlém. Vydavatelem byla organizace Národní souručenství, která vznikla v roce 1939 na podnět prezidenta Háchy. Protože byly zrušeny všechny politické strany, stalo se Národní souručenství jednotným politickým hnutím, které mělo být organizátorem národní solidarity. Do této "strany" se přihlásilo 98 % českých mužů. Tímto vznikla půda pro určitou formu národního odboje, i když zde byly i rozdílné zájmy protektorátních orgánů či českých a moravských fašistů. Roku 1943 bylo Národní souručenství pro svůj ryze národní postoj rozpuštěno. Pohlednice tedy musí pocházet z období 1939 - 1943, autorem je V. Hrádek. Údaje o něm se nám nepodařilo sehnat.