VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ 2017/18

Bohumil Dušek


19. března 2018 přivítal ředitel ekonomické sekce Kanceláře Senátu Jan Vodrážka účastníky již 8. ročníku výtvarné soutěže na slavnostním vyhodnocení. V Hlavním sále Valdštejnského paláce se sešlo ve dvou termínech více jak dvě stovky dětí a jejich rodičů či prarodičů a řada pozvaných hostů. Soutěž je vyhlašovaná ke společné vánoční výstavě Spolku českých betlemářů a Kanceláře Senátu, konané ve Výstavní síni Senátu.

Výstavy historických i současných betlémů v Senátu se staly už nedílnou součástí pražských Vánoc, po celou dobu trvání navštěvuje Výstavní síň spousta návštěvníků, nemalou mírou i z ciziny. K úspěchu zcela jistě přispívají i výsledky výtvarné soutěže, ať zobrazené na výstavních panelech nebo ve skutečné podobě. V návštěvní knize byla řada pochvalných zápisů, které se týkaly právě dětských prací.

Ředitel Vodrážka ocenil, že exponáty z naší soutěže mohou vidět návštěvníci i výstav v jiných místech. Například letos vzbudily velkou pozornost v Brně na výstavě v Letohrádku Mitrovských práce sourozenců Synkových, Emmy Duškové, Evy Vodrážkové a Gilberta Friedmana, další účastníci soutěže se podíleli na výstavách ve Slavkově u Brna či Jimlíně, a to asi nevíme o všech. Oceňujeme také, že někteří mladí autoři zůstávají betlemářské tvorbě věrni i po dosažení věkového limitu a jejich práce najdeme na výstavách betlémů po boku děl vyspělých a zkušených betlemářů; a rozhodně se tam neztratí.

Soutěž i březnová setkání s účastníky soutěže a jejich nejbližšími se už staly tradicí a patří k velice úspěšným akcím v Senátu. Obsahová i organizační příprava není jednoduchá, podílí se na ní řada lidí i organizací, které je třeba koordinovat a usměrňovat, ale i letos mohli být pořadatelé i účastníci setkání spokojeni. Téma "Vánoční betlém" zpracovalo přes sto mladých výtvarníků za použití různých výtvarných technik, 26 z nich bylo oceněno v regionu paní senátorky Vítkové, ostatní byli pozváni do Valdštejnského paláce. Je potěšující, že takové množství dětí se v dnešní přetechnizované době věnuje aktivní tvůrčí práci. A výsledky jsou opravdu skvělé. Děti přistupují k tvorbě úplně svobodně a vytvářejí mnohdy betlémy neobvyklé, originální a neortodoxní, ale i v tom je jejich půvab.

Je vidět, že betlémové téma děti zaujalo a věnují se jeho zpracování s velkou odpovědností. Zajímavé je, že rok od roku stoupá podíl trojrozměrných betlémů, ačkoli jejich tvorba je značně náročná. Opět se potvrdilo, že zvolená praxe rovnocenného ocenění pro všechny účastníky se osvědčuje a motivuje i ty děti, které nemají velký talent. Je třeba si vážit každého díla vytvořeného vlastníma rukama, ať jsou to nesmělé pokusy malého děcka namalovat ovečku, nebo téměř umělecká díla starších vrstevníků.

Všichni autoři obdrželi barevný katalog všech prací, originální diplom s fotografií svého díla a betlemářský kalendář od firmy Art living, věcné dárky pro výtvarné tvoření a propagační tiskové materiály. Dárky poskytují Kancelář Senátu, Spolek českých betlemářů, firma Art living a řada soukromých dárců. Je nutné konstatovat, že bez sponzorského podílu firmy Art living (která nám také tiskne časopis) by soutěž na současné úrovni nebylo možné realizovat a patří jí velký dík. Po skončení programu v Hlavním sále všichni absolvují prohlídku historických částí paláce a při občerstvení si mohou mladí tvůrci vyměňovat poznatky nebo diskutovat se zkušenými betlemáři.

Na závěr aspoň jedno z poděkování, která pořadatelé obdrželi: "Dobrý den, jsme s dětmi dlouholetými účastníky vánoční soutěže. Vždy na mě velmi mile zapůsobila celá organizace slavnostního vyhodnocení. Ovšem v letošním roce, snad že všude kolem je tolik negativního, jsem unesena více než jindy. Počínaje tradičními osobními dopisy, které děti velmi potěší, přes poděkování, že jsme dorazili, milou soutěž s pohádkou, originální diplomy, nádherný katalog, ceny pro další vyrábění, až k trpělivému panu průvodci, který výklad podává pro děti poutavou formou, vše funguje v dokonalé souhře. Děkuji všem, kteří se na tom podílejí."