MALÍŘKA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ JANA MOŠTKOVÁ

Milan Zábranský


Plodná autorka vkusných a na první pohled dobře identifikovatelných vystřihovacích betlémů se narodila 25. 4. 1945 v Proseči u Skutče. Po absolvování SVVŠ maturovala v Brně na Střední knihovnické škole (1965) a dále pokračovala v Brně na Střední uměleckoprůmyslové škole v oboru aranžérství a výstavnictví (1968). Na LŠU studovala malbu u prof. Petra Skácela. Od roku 1975 žije trvale v brněnské čtvrti Líšni.

Její první vydaný betlém z roku 1995 na 4 arších A3 byl z města Proseč. A poté následovala do roku 2016 řada třinácti dalších betlémů. Pro všechny je typické několik podlouhlých kulis postavených za sebou a znázorňující siluety a významná místa, kam je betlém umístěn. Samotná scéna narození je uprostřed celé scenérie, někdy i zcela nenápadná. Hlavní důraz je však kladen na zobrazení města nebo krajiny, aby bylo dobře poznatelné a zcela charakteristické. Většina betlémů tak vznikla na zakázku obcí nebo jejich obyvatelů.

Vystřižení, případně vyřezání podlepeného betléma je rychlé a jednoduché, stejně jako jeho stavba. Perfektní kresba svědčí o velké zkušenosti a dobré technice autorky. Znám několik betlemářů. kteří mají všechny její betlémy a které rádi představují na vánočních výstavách.