Z ČINNOSTI SPOLKU ČESKÝCH BETLEMÁŘŮ

Ve středu 9. 5. 2018 se konala členská schůze SČB. Zprávu o činnosti přednesl předseda Milan Zábranský a rozdělil ji na tři nejdůležitější části: výstavní, vydavatelskou a členskou část.

V roce 2016 jsme oslavili desáté výročí založení Spolku velkou výstavou na kladenském zámku, loni jsme měli společnou výstavu s muzeem v Jílovém u Prahy. Letos zatím velkou samostatnou akci neplánujeme. Tradiční pravidelnou výstavu v Senátu ČR uspořádá jako vždy Mgr. B. Dušek, včetně soutěže v tvorbě betlémů pro děti a mládež (samostatný článek je připojen). Mnoho samostatných výstav pořádají Plzeňští a Poličtí betlemáři a mnozí členové Spolku po celé republice. Všechny členy, kteří výstavy pořádají a zúčastňují se jich, prosíme o zaslání příspěvků a fotodokumentace. K letošnímu výročí vzniku ČSR bude vydán rozšířený papírový betlém studentky Malostranského gymnázia Alžběty Rajchlové, který vydá Městská část Prahy 1.

Náš časopis Betlemář si udržuje svoji dobrou úroveň a díky sponzorské činnosti tiskárny ART living s r. o. vychází pravidelně pětkrát ročně ve velmi dobré kvalitě. Nespornou zásluhu na tom má i redakční rada v čele s Mgr. Duškem. Letos plánujeme opět požádat o finanční grant Ministerstvo kultury, když jsme loni v této činnosti neuspěli.

Členská základna Spolku se utěšeně rozrůstá a velkou zásluhu na tom má Ing. Ivan Hejtmánek z Rožnova pod Radhoštěm, který zakládá pobočku betlemářů Valašska a severní Moravy, kam získal již sedm řezbářů z této oblasti. Za poslední dobu vystoupila pro nemoc jedna členka. K dnešnímu dni má SČB 152 členů. Podle počtu vydaných legitimací - 200, opustilo naše řady z různých důvodů 48 členů. Ke dni 20. 4. 2017 byla naše organizace a statutární orgán zaregistrovány u Městského soudu v Praze 3. Za odstoupivší členku revizní komise Ing. Jitku Králíčkovou byl zvolen a k 9. 4. 2018 zaregistrován Pavel Pecina.

Zprávu o finanční situaci, schválenou revizní komisí, přednesl Ing. B. Vykouk.