RADOST DĚTÍ Z VLASTNÍ TVORBY

Ivan Hejtmánek

Tradiční 15. srpnové řezbářské sympozium WOOD ART v Bystrém již druhý rok provázela "Řezbářská miniškolička" pro začínající řezbáře. Byla organizována Městským úřadem v Bystrém a Spolkem českých betlemářů - pobočkou Betlemáři Poličska. Děti ve věku 10 - 15 let měly možnost naučit se letos základům figurální tvorby. Řezbářská tradice byla propojena s tradicí bysterských "Vánočních výstav betlémů", a tak vznikla myšlenka zhotovit s dětmi "Bysterský dětský betlém". Ten pak postupně každý rok rozšiřovat a vystavovat v rámci bienále.

Třináct dětí v průběhu tří dnů zhotovilo pod vedením pěti zkušených instruktorů, řezbářů a betlemářů celkem 20 figurek. Ty tvoří spolu s betlémskou stájí základ "Bysterského dětského betléma". Nadšení dětí a jejich přístup k danému úkolu potvrdily, že i tradiční rukodělná práce je pro dnešní mladou generaci zajímavá. Odměnou, kterou věnovalo každému malému řezbáři za jeho píli město Bystré, byl profesionální řezbářský nožík. Ten, společně s vysvědčením o absolvování školičky, převzali účastníci od starosty města Ing. Miloše Sejkory a instruktora kurzu Ing. Ivana Hejtmánka při slavnostním zakončení sympozia. Všichni, kteří se na organizaci letošní miniškoličky podíleli, jsou přesvědčeni, že tato krásná myšlenka uchování řezbářské a betlemářské tradice v Bystrém najde v dalších ročnících pokračovatele a radost budou mít i rodiče dětí, které svojí tvorbou ke společnému dílu přispěly. Informaci o této zajímavé akci přinesly i Bysterské noviny.

Poděkování patří všem instruktorům za obětavost a trpělivost při práci s dětmi.