VALAŠŠTÍ BETLEMÁŘI ZAHÁJILI SVOJI ČINNOST

Ivan Hejtmánek


Velmi aktivní, nedávno vzniklá pobočka Valašských betlemářů, uskutečnila setkání, které se konalo v pátek 15. června 2018 v informačním centru Zvonice na Soláni za účasti deseti betlemářů.

Přítomné přivítal a za účast všem poděkoval organizátor setkání Ivan Hejtmánek. Přítomní se krátce vzájemně představili. I. Hejtmánek představil Společnost pro rozvoj Soláně, která poskytla nově vznikajícímu spolku betlemářů své zázemí IC Zvonice. Obě společnosti se dohodly, že budou spolupracovat především v oblasti propagace betlemářské tradice a organizování výstav. 

Projednána byla náplň činnosti a cíle spolku. Založení spolku vychází především ze snahy o udržení a zachování tradice lidové tvorby, která je spojena s regionem Valašska a severovýchodní Moravy. Nově vzniklý spolek je dobrovolným sdružením řezbářů, betlemářů a přátel, kteří se touto činností zabývají.

Diskutováno bylo vytvoření webových stránek spolku, které budou vytvořeny a začleněny pod web IC Zvonice Soláň. Zde budou uveřejňovány všechny aktuality z činnosti spolku na Valašsku. Pobočka vytvoří vlastní logo (navrhne pan Jan Brlica st.), které bude odsouhlaseno na 2. setkání v září t. r.

Do funkce předsedy spolku byl navržen a zvolen Ivan Hejtmánek z Rožnova pod Radhoštěm. Další členové vedení spolku zatím zvoleni nebyli.

Předběžně byl odsouhlasen plán společných akcí s využitím programů řezbářských sympozií a dřevořezání, např. kumštování ve Val. Klouboukách, Hejův nožík v Rožnově pod Radhoštěm, dřevořezání v Třešti, tradiční pouť ve Velkých Karlovicích, sympozium Wood Art v Bystrém u Poličky a další, dle programu jednotlivých členů.

Hlavní letošní akcí nově vzniklého spolku bude organizace a věcné zajištění "Výstavy betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní Moravy"v rámci bienále, které pravidelně na IC Zvonice Soláň pořádá Sdružení pro rozvoj Soláně. Dle předběžných zjištění je ze strany řezbářů a betlemářů z tohoto regionu velký zájem vystavit svoji tvorbu, a to nejen ze strany členů, ale také řezbářů a tvůrců betlémů, kteří jsou členy jiných řezbářských sdružení, anebo nejsou organizováni v žádném betlemářském spolku. Výstava je plánována v termínu 2. 12. 2018 - 2. 2. 2019 v prostorách výstavní galerie IC Zvonice na Soláni. Předpokládaný termín vernisáže výstavy je neděle 2. 12. 2018. Součástí bude svoz a rozvoz exponátů, zápůjční smlouvy a pojištění exponátů, propagace výstavy v tisku, rozhlase a televizi, propagace plakáty a informacemi v regionálních sdělovacích prostředcích.

Do poloviny září t. r. se uskuteční 2. setkání členů spolku. kde bude připraveno rozmístění exponátů tak, aby každý našel své důstojné místo (přítomní si měli možnost prohlédnout výstavní prostory a udělat si představu pro umístění svých exponátů). V diskuzi proběhla výměna názorů a zkušeností z betlemářské práce, která má na Valašsku a severovýchodní Moravě dlouholetou tradici a byla vždy součástí náboženského a kulturního života místních obyvatel, a především lidových tvůrců betlémů.

Betlemáři se dohodli na zkráceném názvu nově vzniklého spolku "Valašští betlemáři".