PAPÍROVÉ BETLÉMY JIŘÍHO ŠKOPKA

Milan Zábranský

Jak jste se mohli dočíst v nekrologu akademického malíře Jiřího Škopka, tento velmi plodný tvůrce jich měl vytvořit více jak 20. Podle evidence sběratele papírových betlémů Františka Karase jich bylo právě 23.

I když hlavně v pozdější době se některé postavy v betlémech až na malé detaily opakovaly, vždycky si zachoval výbornou malířskou techniku, a proto také byly jeho práce sběrateli vyhledávány a ceněny. Také se nikdy neprovinil proti zásadám klasického zobrazení betlémské scény a časté vyobrazení míst, kam byly jesle situovány, ukazovaly charakteristické rysy města a krajiny.

Pro sběratele papírových jesliček uveřejňujeme jejich seznam s rokem vydání, aby si mohli udělat představu, které betlémy jim chybí, nebo zda jich nemají dokonce víc:

Český betlém (1969), Betlém z Mezilesí (1998), Betlém pastýřů (2005), Bělohradský betlém (2006), Železnobrodský betlém (2007), Peckovský betlém (2017), Betlém z Přerova nad Labem (2008), Jičínský betlém (2010), Chodský betlém z Trhanova (2010), Betlém Hořeňák (vydal soubor Hořeňák - 2010), Betlém z Nové Paky (2011), Maloskalský betlém (2012), Znojemský betlém (2013), Krkonošský betlém (2013), Trutnovský betlém (2013), Českoskalický betlém (2013), Betlém Z Malých Svatoňovic (2014), Krakonošův betlém (2015), Varnsdorfský betlém (2015), Sobotecký betlém (2015), Semilský betlém (2015), Jaroměřský betlém (2016), Betlém z Lomnice (2016).

Jeho charakteristická tvorba bude určitě v příštích letech v nabídce betlémů chybět.