BETLÉM Z BROUMOVSKÉHO KLÁŠTERA

Jan Roda


V naší vlasti není mnoho betlémů s figurami v životní velikosti. Je to ke škodě, neb právě takové betlémy nejlépe korespondují s rozměry chrámů. Jednou z výjimek je betlém v klášterním kostele v Broumově.

Betlém se sestává ze svaté Rodiny, stojícího a klečícího pastýře, svatých Tří králů, Panny Marie pro tříkrálové stavění, volka s oslem a tří ovcí. Jde o zdařilé řezbářské dílo, které je kombinované s technikou kašírování. Stáří odhaduji na více než sto let. Právě jeho stáří a smutné období kláštera, které spadá do onoho století, způsobilo jisté opotřebení. Betlém by si zasloužil restaurátorský zásah. Jedinou zmínku o tomto betlému jsem nalezl v knize Dr. Vaclíka: "Chrámové betlémy", pak již nikde.

Benediktinský klášter se svým barokně přestavěným kostelem sv. Vojtěcha, přináleží k břevnovskému arciopatství. Ani u místního správce, ani v Břevnově se mi nepodařilo zjistit nic o historii tohoto betléma. Nelze se ani divit. Ve čtyřicátých létech 20. století klášter obývala řádová komunita benediktinů německé národnosti. Ti byli na konci druhé světové války odsunuti. Klášter prošel pohnutou historií, ve které nebylo místa na udržení povědomí o zdejších jeslích. Nakonec buďme rádi, že jesle tento čas přečkaly.

S ohledem na rozměry figur betlém stále stojí v kostele a je možno ho vidět celoročně v rámci běžné prohlídky. Nevím zcela jistě, zda je každoročně v adventní době přemístěn do podloubí klášterního dvora, kde bývá součástí předvánočního trhu. Dlouhodobé střídání míst instalace s rozdílnou teplotou a vlhkostí by dílu neprospělo.