JAK TEN ČAS BĚŽÍ - MALÉ PŘIPOMENUTÍ


Dne 10. 11. 1990 bylo v Hradci Králové založeno Československé sdružení přátel betlémů. Současně vznikla i regionální pobočka Pražští betlemáři *).

Podíváme-li se do dochované prezenční listiny, připomeneme si, kdo byli ti první "pražští": Jiří Votruba, Petr Vokoun, Jiří Rücker, Jiří Souček, Věra Součková, Maria Bašeová, Milan Baše, Jiří Zapletal, Hana Jetmarová, Jiří Jetmar, Jarmila Fabišová, Miroslav Fabiš, Marie Pressová, Kamil Press.

První předsedkyní pražské pobočky byla 19. 11. 1990 zvolena Hana Jetmarová, místopředsedou Petr Vokoun a jednatelem Jiří Zapletal. O necelé tři roky, na jaře roku 1993 František Valena vydává první List pražských betlemářů - Betlém.

Někteří ze zakladatelů pobočky žijí a stále pracují pro české jesličkářství, těm zemřelým věnujme vzpomínku a úctu k jejich vykonané práci.

*) Pozn.: z regionální pobočky "Pražští betlemáři" vzešel v roce 2006 Spolek českých betlemářů.

-redakce-