PROMĚNY "COBLOVA BETLÉMU"

Jan Roda

Rumburk a jeho okolí má dávnou tradici betlemářství a ještě dnes jsou v tomto městě vidět zajímavé staré i nové jesličky, vzniklé z rukou žijících tvůrců. Mezi oblíbené a často navštěvované jesle patří mechanický betlém, po svém tvůrci pojmenovaný "Coblův betlém".

Jiří Cobl se narodil v roce 1951 a žije v Rumburku. Je vyučený nástrojař a strojní zámečník. Svou profesí má blízký vztah jak k užité mechanice, tak i k práci s kovem a dřevem. Nyní pracuje v teplárně jako dispečer. Vyřezávat začal v roce 2008, prvním rádcem a kritikem prací mu byl pan Květoslav Stehlík, jeho blízký soused. Snad lepšího učitele nemohl pan Cobl mít. Zesnulý pan Květa byl vlídným rádcem a na Šluknovsku vyhledávaným řezbářem.

Po zvládnutí základních řezbářských dovedností se pan Jiří Cobl pustil do konstrukce mechanického betléma. Ten je dnes zbudován na ploše 150x150 cm při výšce 180 cm. Betlém by snad mohl být i větší, ale zvolené rozměry odpovídají prostoru, který je pro betlém možno uvolnit. Mechanické jesle jsou trojstupňové, každý stupeň vypráví jiný příběh. Ten spodní, nejnižší, je holdem narození Ježíše Krista, kterému se přišli poklonit pastýři, králové i darovníci. Druhý stupeň nás příběhem přenese do města Rumburka, jmenovitě na náměstí, kde je postupně zachycován městský život. Na nejvyšším stupni pak vidíme, jak jinak, okolní krajinu města s jeho krajinotvornými prvky. Souhrnně lze říci, že autor přenesl biblický příběh z daleké Palestiny do malebného kraje Rumburska.

Při prohlídce lze nabýt dojem, že stojíme před hotovým dílem. Opak je však pravdou. Pan Jiří postupně vylepšuje prvky pohybového ústrojí, předělává některé řezby jednotlivostí, se kterými není spokojen a prohlubuje věrnost vzhledu rumburského náměstí. Právě proto mluvíme o proměnách betlému, který bude pro letošního návštěvníka jiný než loni a zcela odlišný o příštích Vánocích. Betlém je poháněn z jednoho místa elektromotorem a celodřevěným rozvodem, který rozpohybuje jednotlivosti.
Tajuplnost biblického příběhu podtrhuje citlivě zvolené osvětlení.

Celý exponát nese znaky fortelné práce tvůrce, jeho řemeslné zdatnosti a smyslu pro zobrazení detailu. Pan Jiří postupně zdokonaluje systém rozvodů, stejně jako pečlivě studuje drobnosti architektury jednotlivých staveb. Pozoruhodnost betlému je třeba hledat v jeho myšlence a pečlivé realizaci. I když rozměry mechanických jeslí jsou velké, zdaleka se neblíží rozměrům před sto lety známého Kiesschlichova betlému z Rumburka. Vždyť ten se stavěl po více generací na úctyhodnou délku 36 m (údaj dle Bergmanna)! Leč tvorba betlémů není soutěžní disciplínou, kde ten největší musí být i nejlepší. Navíc nelze porovnávat to, co již porovnat nelze.

V minulém roce byl o vánočních svátcích "Coblův betlém" středem pozornosti místních občanů. Na jesle se přišli podívat sousedé i školní mládež. Ta nejednou u jesliček zazpívala koledy. Věhlas šluknovského betlemářství je známý i v sousedním Německu a tak za panem Coblem přijížděli jednotlivci i zájezdový autobus. Lze jen věřit, že pozornost dílu bude trvalá a i v dalších létech přinesou jesličky hodně radostí rodině i
návštěvníkům.