VZPOMÍNKA NA PANÍ JANU POKORNOU

Na prahu adventního období Vánoc 2014 nás navždy opustila členka Spolku českých betlemářů, paní Jana Pokorná (5.12.1940 - 16.11.2014). Zpráva o jejím úmrtí nás zarmoutila a možno říci, zaskočila. Vždyť odešla uprostřed přípravy tradiční výstavy "Betlémy ve stodůlce", kterou ve Hvožďanech u Bechyně pořádala. Byla naší velmi aktivní členkou, zajížděla na pravidelné schůzky do Prahy a vždy rozdávala úsměvy a radost. Jako aktivní betlemářka spolupracovala na jesličkářské činnosti manžela a po jeho úmrtí pokračovala v jeho díle jak tvorbou betlémů, tak pořádáním vánočních výstav. Ta hvožďanská měla a má své jméno při oslavách Vánoc v regionu. Je nositelkou tradice oslav narození a jistou kulturní událostí Bechyňska. Pořádáním výstavy ukázali manželé Pokorných i na jiné hodnoty oslav Vánoc, na které je v dnešní uspěchané době často zapomínáno. Navzdory smutné události se i letošní ročník výstavy uskutečnil, a to díky pochopení rodin synů manželů Pokorných. Jsme rádi, že syn paní Jany, Luděk, se rozhodl pracovat v našem Spolku a udržet vzácnou rodinnou jesličkářskou tradici.

Paní Janě Pokorné děkujeme za příkladnou činnost a ujišťujeme, že na ni budeme vzpomínat s úctou a vděčností.