ODEŠEL KAMARÁD A BETLEMÁŘ

Na Boží hod vánoční 25. prosince 2014 v odpoledních hodinách nás navždy opustil dlouholetý kamarád a velký betlemář pan Karel Brožek. Patřil k zakládajícím členům Spolku přátel betlémů v Třešti, kde od roku 1997 pracoval jako člen výboru. Měl na starost knihu členů, staral se o spolkovou kroniku, pravidelně pořizoval videozáznamy ze spolkových akcí a jen těžko lze spočítat hodiny, které věnoval stálé expozici betlémů, kde betlemářský spolek vystavuje betlémy. Vždy dokázal zajistit celou řadu úkolů souvisejících se zajišťováním výstav a zejména s Dřevořezáním,
aby vše řádně a včas fungovalo. Na Dřevořezání se podílel nejen organizačně, ale pravidelně jsme jej mohli vidět s řezbářským nářadím při vyřezávání.

Brožkův betlém o rozloze kolem 30 m2 je od roku 1997 k vidění v expozici spolku. Autorem většiny figurek je otec Karla Brožka Jan Brožek, ale v betlémě je zastoupena řada Karlových výrobků. Každoročně tento betlém v expozici se svojí ženou Magdou přestavoval a opravoval. Tvořil vlastní výrobky jak do svého betléma, tak do řady betlémů nejenom v Třešti. Jednalo se hlavně o různé stavby domů, mlýnů, vyřezával stromy, ale pustil se i do figurek. Pravidelně pomáhal při realizaci výstav betlémů mimo město Třešť, např. v Jindřišské věži v Praze, v Senátu a na řadě dalších výstav. Ochotně pomáhal i třešťským loutkářům, kterým zhotovil některé pohyblivé součásti scény.

První navštívenku od smrti dostal zhruba před rokem a čtvrt. Po překonání nejhoršího období se znovu aktivně zapojil, i když s problémy, do práce výboru Spolku přátel betlémů v Třešti. Bohužel nestalo se to, v co jsme doufali, že se jeho zdravotní stav zlepší - a jeho život se náhle uzavřel.

Na Karla Brožka budou vzpomínat i místní sportovci, protože se řadu let věnoval české házené a později působil jako organizátor sportovních akcí a hlavně Běhu vítězství. Karel byl ochotný, vstřícný člověk a především dobrý kamarád s citlivou duší a dobrým srdcem. Jeho betlém a pohyblivé výrobky nám jej budou stále připomínat.

Za Spolek přátel betlémů v Třešti
Pavel Brychta, předseda