PRAŽSKÉ VÝSTAVY BETLÉMŮ 2014

Milan Zábranský

Jako každoročně byla i na přelomu roků 2014/15 sezóna vánočních výstav po celé republice bohatá. Jen v Praze jsem jich napočítal 6,  a to nemusely být zdaleka všechny. V dosahu městského autobusu je do 31. 1. 2015 ještě velmi zajímavá výstava z historie papírových betlémů ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, o které nám napíše podrobněji pracovnice muzea PhDr. Ivana Kubečková.

Začnu spolkovou výstavou v Muzeu Karlova mostu, kde jsme vystavovali již po sedmé, tentokrát na téma "Nostalgické Vánoce". Našim záměrem bylo starším návštěvníkům připomenout Vánoce s jejich zvyky a dárky v době před padesáti a více léty, těm mladším ukázat, jaké dárky dostávali jejich rodiče. Proto zde byly dříve časté vystřihovací betlémy našich předních malířů Mikoláše Alše, Josefa Lady, Josefa Weniga a Marie Fischerové-Kvěchové nebo český papírový betlém s největším počtem součástí Pavla Körbera z roku 1933. K tomu i dvě rozkládací přání s jesličkami z přelomu 19. a 20. století, první betlémy Vojtěcha Kubašty a ukázka betléma reklamního. Papírové betlémy byly doplněny válečnými a poválečnými jesličkami dřevěnými vyráběnými výrobními družstvy, které byly k dostání v tehdejších síních ÚLUV (Ústřední lidová umělecká výroba).

Vánoční atmosféru navodily jako dárky hračky: panenky, zvířátka, auta, vláčky, stavebnice, loutková divadla, nábytek pro panenky, leporela apod., vše z doby nejméně před půlstoletím. K tomu staré podstavce pod vánoční stromky, osvětlení a svíčky i obaly od prskavek se pokusily navodit návštěvníkům českou štědrovečerní náladu našich předků.

Z dvanácti vystavovatelů z řad Spolku i mimo něj bych se rád zmínil o dvou velkých a jednom menším loutkovém divadle, které připravil a vzorně na svou první výstavu naaranžoval náš člen pan Karel Šipovič. Oba dva velké exponáty vévodily v čele výstavního sálu.

O další výstavě našeho Spolku konané tradičně ve spolupráci s Kanceláří Senátu je dále samostatný článek, a proto se budu věnovat akci konané v Národní knihovně na Mariánském náměstí. Po velice úspěšné výstavě uspořádané tamtéž před dvěma roky ji opět připravila na žádost knihovny Mgr. Romana Trešlová z depozitáře Karlštejnského muzea betlémů. K vidění zde bylo více jak 30 betlémů z doby od 18. do 20. století s vysvětlujícím komentářem a k tomu jeden současný rozsáhlý skleněný betlém rodiny Hlaváčkových z Železného Brodu. Výstava, pokud se týká historických exponátů, byla asi nejcennější. Zájemci o klasické starší betlémy kostelní i lidové si zde v každém případě přišli na své. Vše bylo doplněno širokou nabídkou betlémů papírových, dřevěných i skleněných k zakoupení.

Výstavy s nejstarší nepřetržitou historií od roku 1980 pořádá v Praze Bonsai klub, nyní reprezentovaný přáteli a rodinou Ing. Blahoslava Lukavce. V posledních letech vystavuje v podzemí Betlémské kaple, letos na téma "Betlémské zvonění". Z tradičních vystavovatelů mě zaujal betlém se zvonkem a sv. Josefem paní Dagmar Koverdynské, nové řezby pana Morávka z Bratislavy a průvod ke sv. Františku z Assisi Ing. Rody.

Paní Marie Dočekalová vystavovala jako vždy v Gymnáziu Jana Keplera pod názvem "Výstava nejhezčích českých a zahraničních betlémů", míněno z její sbírky. Z pražských výstav zbývá rovněž výstava Ing. Jiřího Votruby, který sice není členem SČB, ale mnohým našim členům poskytuje na výstavě prostor. Také letos byl tradiční obsah z Votrubovy sbírky doplněn několika novými betlémy.

Obejít všechny akce zabralo dost času, ale byl to čas dobře vynaložený k potěšení, poučení i k rozjímání. A také pro aktivní betlemáře k přemýšlení, co nového a jak lépe vystavovat v příštím roce.