BETLÉM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH U HOTELU KRAKONOŠ

Libuše Šedinová

Studenti sochařské školy v Hořicích pod vedením svých pedagogů vytvořili soubor soch, které jsou rozmístěny okolo hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. Součástí souboru je též působivý betlém. Sochy jsou vytvořeny z hořického pískovce.

Sochařská a kamenická škola v Hořicích má dlouholetou tradici. V pohoří Chlumu u Hořic byla velká zásoba kvalitního pískovce, a tak obecní zastupitelstvo města Hořic předložilo žádost 15. 3. 1883 na c. k. Ministerstvo kultury a vyučování ve Vídni o zřízení odborné kamenické a sochařské školy. C. k. ministerstvo žádosti vyhovělo a nařídilo zřízení školy v Hořicích roku 1884. Škola stále vychovává sochaře a kameníky, po celou dobu trvání školy se její program vzdělávání příliš nezměnil.

Jako pedagogové zde působili např. František Blažek, Antonín Cechner, Mořic Černil, Vilém Dokoupil, Emil Dufek, Josef Jiříček, Josef Kalfus, Quido Kocian, Antonín Mára, Bohuslav Moravec, Jaroslav Plichta, Alois Porges, Karel Samohrd, Václav Suchomel, Bohuslav Syrový, Václav Šimek, Václav Weinzettl a František Zuska.

Za dobu své existence tato škola vychovala četné výtvarné umělce, mnohdy zvučných jmen, jakými byli kupříkladu Otto Eckert, Josef Fojtík, výše zmíněný Quido Kocian, Otakar Kubín, Ladislav Šaloun, František Štorek, Jan Štursa, Karla Vobišová-Žáková či Josef Wagner.