NOVÝ PŘÍRŮSTEK SČB - SPOLEK JIŘÍKOVSKÝCH BETLEMÁŘŮ

Oldřich Podzimek

Co napsat o nás, o Spolku jiříkovských betlemářů, z. s.? Historickou minulost za sebou nemáme. Spolek jsme založili 28.5.2015 v osmi lidech, kteří byli zapáleni
zájmem o betlemářskou tradici našeho kraje, někteří zakladatelé spolku měli za
sebou své vlastní veřejné výstavy v letech 2013-14. Po překonání administrativních problémů spojených s registrací spolku a díky rozšíření členské základny (v současné době máme 30 členů) jsme si dali za cíl obnovit starý jiříkovský kostelní betlém. Město Jiříkov nám bezplatnou výpůjčkou předalo 106 m2 výstavní plochy v bývalých prostorách spořitelny, a tak byl odsouhlasen záměr vybudovat stálou expozici historické a současné betlemářské tvorby. Činnost spolku tak může navázat na tradici místního dvojjazyčného a dvojnárodního regionu. Někteří členové našeho spolku se zabývají klasickými krajinkovými betlémy s řezanými figurkami, jiní stavějí betlémy papírové nebo deskové betlémy venkovní. Nádherným příspěvkem do betlemářské tvorby jsou betlémy skleněné, vitrážové, které vytvářejí dvě členky našeho spolku. Nemůžeme opomenout ani činnost našeho dorostu. Junioři v lednu 2016 uspořádali výstavu svých betlémů na vánočním trhu ve Varnsdorfu. Velice zdařilá byla i výstava papírových betlémů na ZŠ Karlovka ve Varnsdorfu, kde celou výstavou prováděli dva žáci 5. třídy, členové jiříkovského spolku betlemářů. Plnili svůj úkol s nadšením a svědomitě. Celé dopoledne všechny třídy svého stupně seznamovali s vystavenými exponáty a s historií betlemářství od sv. Františka až po současnost. Neopomněli ani na zpětnou vazbu, a tak na závěr svého výkladu každou skupinu spolužáků několika otázkami ze svého výkladu vyzkoušeli. A naše letošní výstavy? S každou sezonou se nabízejí nové, lákavé možnosti, ale i čím dál náročnější úkoly. Již od léta pracujeme brigádnicky na úpravě prostor v jiříkovské spořitelně, aby mohla být na první adventní víkend otevřena pro veřejnost zcela nová expozice s dosud nevídanými exponáty. Dalším metodicky náročným úkolem pro nás bude rozsáhlá výstava v celém patře zámku ve Šluknově. Bude v tomto prostředí první expozicí betlémů vůbec a potrvá od 1.12.2016 do 6.1.2017.

Tradičně jsme byli požádáni o účast na výstavě betlémů v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem. Tohoto pozvání si velmi vážíme, neboť ústecké výstavy se konají již dvě desetiletí a jejich úroveň je vysoká. Budeme se samozřejmě zase spolupodílet na výstavách v Lipové a Mikulášovicích, které mají již tradiční místo v adventních událostech Šluknovského výběžku. Poprvé budeme několika exponáty zastoupeni i na výstavě betlémů na radnici v Ebersbachu, kde slaví letos dvacetileté trvání vánočních trhů, nazvaných Ruprechtmarkt.