Dva noví čestní členové

Na říjnové schůzce Spolku byli jmenováni dva noví čestní členové Spolku českých betlemářů: Mgr. Bohumil Dušek a Ing. Jan Roda. Oba dva jsou zakládající členové Spolku. 

Mgr. Bohumil Dušek se zasloužil o to, že Spolek má svůj odborný časopis. Když jsme byli pražskou pobočkou Českého sdružení přátel betlémů, redigoval
Zpravodaj pražských betlemářů. Po vzniku Spolku českých betlemářů se zasadil o vydávání celobarevného časopisu Betlemář, jehož je po celou dobu jeho vydávání šéfredaktorem.
Je tvůrcem pohyblivých betlémů, sběratelem a restaurátorem starých betlémů a kurátorem tradiční výstavy betlémů v Senátu ČR. Díky zde pořádané výtvarné soutěži pro děti a mládež se stará o možnou budoucí novou krev mezi betlemáři.

Ing. Jan Roda měl ve výboru na starosti evidenci členů a finanční záležitosti, o které se až do minulého roku příkladně staral.
Od roku 1980 vyřezává betlémy i větší dřevěné plastiky, rovněž opravuje staré betlémy. Sám připravil několik betlemářských výstav a výstava v Jindřicho-hradeckém muzeu v roce 2011 byla věnována jeho řezbářskému dílu. Zabývá se důkladně historií betlémů a v současnosti patří mezi největší znalce u nás. O své poznatky se pravidelně dělí se čtenáři Betlemáře, je rovněž častým přednášejícím na našich schůzkách, kde seznamuje přítomné se svými znalostmi a bohatou fotodokumentací.