ROŽNOVSKÝ VÝTVARNÍK KAREL CHOVANEC SMDESÁTILETÝ Ivan Hejtmánek

Mistr detailu, účastník mnoha řezbářských sympozií a výstav, tak lze stručně charakterizovat rožnovského výtvarníka, ale především řezbáře, který se v říjnu dožívá významného životního jubilea. Narodil se v Kozlovicích na rozhraní Valašska a Lašska v rodině hajného arcibiskupských lesů. Vyrůstal v přírodě, a tak nadání k malbě a kresbě bylo doprovázeno prvními výtvarnými pokusy zobrazení nádherné přírody v okolí Hukvald. Přání vystudovat umělecký obor se však Karlovi nesplnilo, a tak se po vystudování chemické průmyslovky stala chemie po celý pracovní život jeho povoláním v n. p. Loana Rožnov p. R. Když se oženil a postavil na Dolních Pasekách rodinný domek, bylo rozhodnuto. Malý útulný ateliér na zahradě, který byl původně projektován jako chlév pro malé hospodářství, se stal na dlouhá léta pro Karla Chovance místem realizace stovek výtvarných nápadů. Kresby, malby temperou i olejem vyjadřovaly vždy jeho umělecké cítění. Motivem byla především valašská krajina. A k tomu se přidala touha tvořit plastiky. Dřevo bylo od dětství stále přítomno a stalo se samozřejmou součástí tvorby. Vznikly první reliéfy, které, vypracované do nejmenších detailů s obrovskou precizností, našly své místo na výstavách nejen na Valašsku, ale úspěchy se dostavily i v celostátním měřítku. Reliéf krajiny byl rozšířen i o portréty a tematiku sakrální. Karlovy křížové cesty, rozsáhlé dílo o čtrnácti výjevech z Kristovy poslední cesty k ukřižování, zdobí dnes několik kostelů v Čechách a na Moravě.

Reliéfní tvorbu zahrnují také výjevy ze života na Valašsku. Tanečníci, muzikanti, prostí lidé při práci i odpočinku, jejich příbytky, no prostě to, co umělec cítí a mistrně dokáže ztvárnit - život. Živá je i každá jeho figurka betléma, který začal tvořit v roce 1971 a který dnes čítá více než 50 postav lidí a zvířat. Rozsáhlé, výtvarně dokonale provedené dílo, které autor vytvořil, je plně srovnatelné s profesionální tvorbou uměleckých řezbářských dílen. Dynamika figur, vysokých 27 cm, vyjádřená v každém detailu, výraz tváří a vynikající řemeslné provedení, to vše vytváří krásný celek, který čas od času mohou zhlédnout návštěvníci vánočních výstav betlémů především na severovýchodě naší vlasti. Svým uměleckým pojetím a dokonalostí v provedení patří Karel Chovanec k nejvýznamnějším současným tvůrcům betlémů u nás.