DESET LET SPOLKU ČESKÝCH BETLEMÁŘŮ
Milan Zábranský

Vážení přátelé betlemáři,

loni uplynulo deset let od doby, kdy byl založen Spolek českých betlemářů a vyšlo první číslo časopisu, který držíte v ruce. Při takovéto příležitosti bývá zvykem bilancovat dosavadní činnost a zamyslet se, jak dál. Nebojte se, má bilance bude stručná a nezabere v časopise místo, které může být věnováno zajímavějším betlemářským textům.

Když se 12. 4. 2006 rozhodlo 34 členů bývalé Pražské pobočky Českého sdružení přátel betlémů osamostatnit a vytvořit celostátní Spolek českých betlemářů, nikdo asi netušil, jak dlouho budeme existovat. První potíže nastaly po 14 měsících, kdy vážně onemocněl a po dalších dvou měsících zemřel první předseda Spolku František Valena. Bylo nutné zvolit nového předsedu a zařídit přístup ke spolkovému účtu. Až doposud jsem pracoval jako předseda já a nosnou kostru sedmičlenného výboru tvořili  Ing. Jan Roda, sekretář a pokladník v jedné osobě a Mgr. Bohumil Dušek, šéfredaktor našeho časopisu Betlemář.

Během doby naší existence se ve Spolku vystřídalo181 osob, několik z nich ukončilo členství dobrovolně, větší část bohužel nedobrovolně a navždy. Ke dni, kdy píši tuto zprávu, je nás 141, v tom jsou zahrnuti dva Slováci a jeden Němec.

Za uplynulé desetiletí jsme vydali 56 čísel časopisu Betlemář (včetně čísla, které právě čtete), který je velkým zdrojem informací o betlémech a betlemářském životě u nás i v cizině, vydali jsme také tři kalendáře s vystřihovacími betlémy, k 5. výročí existence Spolku jsme sestavili brožurku s informacemi o členech Spolku Kdo je kdo ve Spolku českých betlemářů a
loni vydali pro naše členy třílistový Malostranský betlém. Každý rok bylo uspořádáno devět schůzek a na sedmi z nich byly vždy předneseny přednášky s betlemářskou tematikou, zbývající dvě byly věnovány
přátelskému posezení.

Činnost, kterou se prezentujeme před veřejností, jsou dvě každoroční betlemářské výstavy. Další výstavy pořádají naše pobočky Poličtí a Plzeňští betlemáři, kteří si až do letošního roku vydávali také svůj zpravodaj Betlémské noviny. K jubilejnímu 10. výročí naší existence jsme uspořádali loni naši doposud největší výstavu v Kladně, o které si můžete přečíst víc ve
zvláštním článku. Spočítat další výstavy, které pořádají nebo kterých se
účastní naši členové, jsem předem vzdal; odhadem jich bude okolo půl stovky.

Jednou z důležitých činností, kterou si vychováváme naše pokračovatele, je výtvarná soutěž pro děti a mládež při výstavě v Senátu ČR, o kterou se stará Mgr. Dušek.

Za zmínku stojí i činnost Ing. Františka Kolína, který pořádá každoroční autobusový zájezd za betlémy do Třeště a Telče a uskutečnil několik zájezdů za betlémy do Německa, Rakouska a Polska.

Nutnou součástí existence Spolku je i rozumné nakládání s finančními prostředky. Jsou to hlavně výdaje za tisk a rozesílání časopisu a platba za pronájem schůzovní místnosti. Díky dobrému hospodaření bývalého pokladníka Ing. Rody, kterého v roce 2015 nahradil Ing. Bohumil Vykouk,
nemáme zatím finanční problémy. Velkou zásluhu na tom má i sponzorství
společnosti ART living, s.r.o., která nám časopis tiskne a které patří naše velké poděkování. Stejná společnost také z velké části sponzoruje odměny pro účastníky výtvarné soutěže pro děti a mládež v Senátu ČR.

Mezi méně příjemné záležitosti patří administrativní problémy. Zvládli jsme státem nařízený přechod od "občanského sdružení" na "zapsaný spolek". Co se nám dosud i přes několik amatérských pokusů nepodařilo, je změna adresy Spolku a zápis statutárního orgánu SČB u registračního soudu Praha. S tím je spojen i přechod k jinému finančnímu ústavu s elektronickým účetnictvím a lepšími finančními podmínkami. To jsou nejnutnější úkoly pro první polovinu roku 2017.

Do nového roku přeji všem členům zdraví, spokojenost a hodně betlemářských úspěchů, ať už ve vlastní tvorbě nebo v získávání nových přírůstků.