NOVÉ BETLÉMY Z VALAŠSKA
Ivan Hejtmánek

Na letošních výstavách betlémů na východní Moravě upoutaly pozornost především dva nové betlémy z tvorby neprofesionálních řezbářů.

Ve vsetínském zámku byl ke zhlédnutí od listopadu 2016 rozsáhlý "Valašský betlém v Lidečku", jehož autorem je pan Alois Zádrapa z Lidečka. S vyřezáváním začal ve svých 67 letech a za 9 let vytvořil dosud největší valašský betlém. Zdařilé dílo o rozměrech 6 x1,5 x1,5 m s více než 300 nepolychromovanými figurami řezanými z lípy, které zobrazují kromě scény narození Krista také život lidí na Valašsku. Tradiční lidová řemesla, některá již zaniklá, vesnické hospodářství, vše tak, jak je autor zná ze svého dětství, prožitého v tomto kraji, jsou mistrně ztvárněna do obdivuhodného celku. Kromě tohoto betléma vytvořil pan Zádrapa ještě několik menších betlémů a také betlém se sochami v životní velikosti, který často zdobí v období Vánoc některá veřejná prostranství náměstí či kostelů.

V informačním centru Zvonice na Soláni vystavoval do 24. 1. 2017 svůj "Betlém z Rožnova" Ing. Ivan Hejtmánek z Rožnova. Začátek jeho tvorby je datován do roku 2013. Navazuje však na rodinnou betlemářskou tradici a tvorbu otce, který v letech 1927 až 1977 vytvořil v rodišti obou tvůrců, Bystrém u Poličky na Českomoravské vysočině, velký pohyblivý polychromovaný betlém, známý v širokém okolí. Vystavený betlém také, kromě tradiční betlémské scény narození Páně, klanění Tří králů a darovníků, zobrazuje některé architektonické památky Valašska, jako např. tradiční dřevěnice, zvonice, kostelík z Valašského muzea v přírodě, mlýny a další. Téměř sto figur lidí a zvířat spolu s ostatními objekty, provedené v přírodní řezbě z lipového dřeva, zabírá prostor 2,5 x 0,8 x0,8 m. Vytvořením tohoto díla chtěl autor připomenout památku svého otce, vyučeného ševce, řezbáře samouka a nadšeného betlemáře, který celý svůj život zasvětil této krásné zálibě.