BETLÉM V KATEDRÁLE SV. VÍTA

Jan Roda

Po mnoha letech nebyl v chrámu sv. Víta na Pražském hradě postaven betlém od sochaře V. Andrese. Na tradičním místě, v novogotické lodi na jižní straně chrámu, nainstaloval na konci adventu roku 2016 pan Bohumil Biňovec svůj velký řezaný betlém.

Bohumil Biňovec, člen našeho betlemářského spolku, žije a tvoří v Kamenici nad Lipou. Je známý a uznávaný řezbář. Před zhotovením tohoto monumentálního betléma zhotovil menší, s figurami vysokými 23 cm. Právě s ním na sebe upozornil v roce 2008 na akci "Nožík Tomáše Krýzy", kde získal diváckou cenu za nejkrásnější betlém. Tento betlém je stále vystavován v zimní zahradě jeho rodinného domku.

V roce 2010 začal pan Biňovec s řezbou betlému s figurami v životní velikosti. První postavou se stala Panna Marie. Soubor šestnácti jednotlivostí ukončil v roce 2016 řezbou pastýře. V betlému nalezneme sv. Rodinu, Tři krále, pasáčka, pastevce, dva létající andílky, kometu, hlavy
volka a osla, klečícího anděla, dvě ovečky, jesle a salaš. To vše je provedeno čistou řezbou v ušlechtilém stylu. Betlém je hoden uznání, stejně jako celá příprava a vlastní náročná instalace.

Výzva k vystavení betlému v chrámu sv. Víta byla pro autora jistě poctou za vykonanou práci. Betlém ukazuje na skutečnost, že kostel velkých rozměrů si zasluhuje rozměrné jesle. Právě takový je betlém pana Biňovce. Dne 21. 12. 2016 jeslím požehnal kanovník P. JCLic. Mgr. O. Pávek, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.