KE STÁLÉ EXPOZICI VENKOVSKÝCH TRADIC A ŘEMESEL  V ŽIROVNICI

Libuše Šedinová

V sýpce žirovnického zámku je umístěna stálá expozice mnoha figurek znázorňujících výjevy ze života lidí a zpodobňující každodenní práci a zvyky vesničanů od narození až do smrti. Součástí výstavy je samostatně umístěný betlém. Lidských postaviček je okolo 350, zvířecích pak na 300, jsou vyrobeny ze šamotové hlíny.

Pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Moravcové na tomto díle pracovali žáci Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci po dobu tří let. Uspořádání expozice v sýpce navrhla Ing. Milica Čudková z Humpolce.

Projekt spojuje znalosti dějepisu, krásné literatury, lidových tradic a starých řemesel a stal se tak prostorovou učebnicí vlastivědy.

Výstava je doplněna průvodním slovem. Na projektu se podílela řada dalších lidí. Celá expozice stojí určitě za zhlédnutí. Prohlídky zámku i špýcharu jsou možné od dubna do října.