VÍDEŇSKÉ BETLÉMY JOSEFA KOBERA

J. Komárek, J. Roda

Josef Kober byl jedním z těch, kdo měl zásluhu o rozšíření králických betlémových figurek po Rakousko - Uherské monarchii.

Jeho hračkářství bylo založeno v roce 1886 a v prvních létech provozu sídlilo v samém středu města Vídně na Stephansplatz v čísle 3. Z malých poměrů se hračkářství rozšiřovalo tak, že se stalo jedním z hlavních obchodních domů císařství. Na počátku 20. století se firma přestěhovala na známou tepnu města, obchodní třídu Graben, do čísla 14 - 15. Na historické fotografii vidíme, že sídlem firmy byla honosná stavba. V roce 1920 firma působila jako maloobchod i velkoobchod, navíc pro ni pracovali další řemeslníci, kteří výrobkům přidávali vyšší hodnotu. Tehdy počet činných zaměstnanců dosáhl počtu čtyřiceti dvou.

Lze předpokládat, že právě v tomto čase, na počátku 20. století, nakupovala firma ve velkém betlémové figurky na Králicku. Ty se staly základní složkou malých betlémových celků, které se pak u firmy kompletovaly a dále prodávaly jako "Vídeňské jesličky". Ze staré, nepříliš kvalitní fotografie, lze odhadnout, že jesle byly asi rozměrů 70 x 50 cm při výšce 40 cm. Figurek nebylo mnoho: svatá Rodina, Tři králové, osm pastýřů a darovníků, ovečky. Stupňovitý terén, domy a paláce neodpovídají stavbám, které se v té době na Králicku zhotovovaly. Byly asi dílem vídeňských řemeslníků (?). Betlémy se dobře prodávaly i na proslavených vídeňských vánočních trzích.

Mimo jesliček se ve vánočním katalogu firmy vyskytovaly rozmanité hračky, poplatné době a vkusu těch nejmladších.

Válečné události se nevyhnuly ani velkoobchodu pana Josefa Kobera. V roce 1944 byla budova citelně zasažena leteckou pumou, která zničila část budovy a též zboží i archiv písemností.

Z kusých informací pozdějších let se dozvídáme, že se firma specializovala na značkové sběratelské hračky, jako byly plyšové hračky, modely vláčků a železničních tratí a pak jmenovitě cínové miniatury. V oblibě byli cínoví vojáčci ve věrném provedení rozličných zbraní a uniforem. Z původních forem se ještě mnoho let odlévaly. Maskotem firmy se stal půldruhého metru vysoký medvěd. Dovážené figurky z Králík se staly minulostí, stejně jako proslavenost tamních řezbářů.

Před dvaceti lety koupila firmu rodina Unterguggenbergerových, která dle slov paní Sylvie vedla obchod v duchu záměru zakladatele, pana J. Kobera. Jeho jméno na obchodní značce zůstalo.

Jedenadvacáté století přineslo velký konkurenční boj i v hračkářském průmyslu. Trh zaplavily laciné, mnohdy kýčové výrobky, do prodeje vstoupily e-shopy. Vysoké nájmy přinutily majitele přesunout obchod ze samého centra města, a to byl začátek konce. Ubylo zákazníků i těch, kteří v této prodejně hledali ojedinělé značkové sběratelské kusy. Tak se stalo, že v roce 2016 šla firma do konkurzu a svůj prodej po sto třiceti letech ukončila. Pro pamětníky zbyla jen vzpomínka na dětská léta spojená s hračkami od pana Kobera. A my dodáváme, možná i vzpomínka na roztomilé dřevěné jesličkové figurky, o kterých jen málokdo věděl, že pocházejí z Králík.

Podklady: archiv J. Komárka, internetové odkazy (Kober, hračky)