PAPÍROVÉ VYSTŘIHOVACÍ BETLÉMY 2016

Dlouho to vypadalo, že letošní rok bude na vystřihovací betlémy chudý, ale nakonec vše se k dobrému obrátilo. Hned první, rozsahem velký vystřihovací betlém, byl olomoucký Hanácký betlém od Františka Gračky, s doprovodným slovem Jiřího Seryna o historii města Olomouce, která tvoří třístránkové pozadí betléma. Betlém obsahuje 9 archů včetně návodu na sestavení a krátký popis historie města Olomouce.

Dalším velkým betlémem bylo dílo Alžběty Rajchlové, namalované na popud naší členky Mgr. Jany Dlouhé. Článek o něm, pod názvem "Nový betlém k 10. výročí založení vydá Spolek českých betlemářů", byl v čísle 54.

Jiří Škopek pokračoval v zobrazování betlémů s důrazem na česká města, která tvoří pozadí betlémské scény. Ať už se jednalo o betlém Jaroměřický či z Lomnice nad Popelkou, vytištěné vždy na přeloženém dvojlistu. Jedná se již o 22. a 23. betlém toho autora s městskou tematikou.

Na popud našeho člena Pavla Puče namalovala Jana Moštková malebný Povltavský betlém, zobrazující důležitá historická místa podél středního toku Vltavy od Zbraslavského kláštera po majestátný Vyšehrad a končící siluetou Pražského hradu. Další betlém Jany Moštkové nás zavede do dějiště bitvy u Slavkova, která se udála 2. prosince roku 1805. V pozadí betléma lze vidět Mohylu Míru na Prackém kopci, která připomíná bitvu tří císařů a Napoleonovo vítězství.

Věra Priharová, rodačka z Třebechovic pod Orebem, náš trh obohatila několika betlémy s velmi pěkným pozadím měst, jako jsou Hradec Králové, Vrchní Orlice, Jaroměř či Třebechovice. Betlém zachycuje atmosféru města ve 30. letech minulého století.

Kladenský malíř František Müller, který namaloval již několik betlémů věnovaných Kladnu, vytvořil tentokrát jednolistový Bílinský betlém.

A co naše děti? Pro ně v prosincovém čísle Sluníčka vyšel roztomilý oboustranný vystřihovací betlém Andrey Poprové na třech listech A4. A pro naši nejmladší mládež tu je mini betlém od Jana Lukáše Klanění tří králů otištěný ve skautském časopise Světýlko.

Pro doplnění článků z minulých let, věnovaných novinkám v papírových betlémech, je potřeba ještě uvést Telnický betlém z kostela sv. Jana Křtitele a Úsměvný betlém. První namalovala Martina Hostěradská a druhý z nich Lenka Procházková z Ústí nad Labem s grafickou úpravou Pavly Zimmermannové, oba v roce 2014.