ADVENT V NAŠÍ OBCI JE PLNÝ AKCÍ

Jana Mikovcové

V průběhu roku jsou dvě období, která jsou přímo nabitá společenskými akcemi. Prvním z nich je červen, druhým prosinec. K adventnímu setkání na zámku Nový Hrad v Jimlíně, mikulášské nadílce, vánočním trhům a rozsvícení stromečku patří v naší obci už třetí rok i výstava betlémů v hasičské zbrojnici v Zeměchách. Díky panu Bohumilu Duškovi, který nám velice ochotně půjčuje exponáty ze své sbírky, máme návštěvníkům stále co nabídnout. Pokud nám zachová přízeň i v dalších letech, máme zajištěnu obměnu exponátů na roky dopředu, protože jeho sbírka je obdivuhodná. Ale snažíme se získat betlémy i z jiných zdrojů. Měli jsme zapůjčeny betlémy, které vyřezal pan Jan Wagner z nedalekého Holedečku. Jeho dřevěné plastiky byly moc pěkné. Keramické betlémy přímo pro naši výstavu letos vyráběla paní Maževská od nás z Jimlína. Od sběratele betlémů pana Jaromíra Tlustého jsme měli loni zapůjčené papírové betlémy. Pan Tlustý má ve své sbírce exotické betlémy z Afriky, které vystavoval už na mnoha místech naší vlasti. Jsou vyrobené z nejrůznějších materiálů, z ebenového dřeva, kokosu, tykve, banánového listí, šustí a také z barevných látek a korálků. 

Snažíme se i sami nějaký betlém vytvořit, v letošním roce jsme zkusili populární papírové ruličky. Vyrobit postavičky se podařilo a obohatili jsme naši výstavu i z vlastní tvorby. Děti, které navštívily výstavu, si mohly vzít domů vystřihovací betlém, který pro ně připravili organizátoři výstavy. Mnohé slíbily, že své dílko přinesou za rok na výstavu ukázat, tak už se těšíme.