PŘEDSTAVUJEME: Zdirad Jan Křtitel Čech

Narodil se 12. září 1949 v Sokolově, je grafik, ilustrátor a heraldik.

Od pěti let žije v Kladně. Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze. Je členem anglické Společnosti pro heraldické umění (Society of Heraldic Arts) a magistrátním rytířem Maltského řádu a řádu sv. Lazara. V roce 2016 byl vyznamenán papežským řádem sv. Silvestra v hodnosti rytíře.

Jeho dílo je velmi rozsáhlé a různorodé. Je autorem několik set heraldických kreseb (symboly římskokatolických církevních hodnostářů a institucí), mnoha kreseb světců,  ivotopisu světců pro časopis Poutník, nepočítaně grafik. Vytvořil na dvě stě ilustrací Písma svatého, heraldický závěsný obraz věnovaný památce blahoslaveného císaře Karla na zámku v Brandýse nad Labem, obraz Panny Marie pro presbytář zničeného kostela v Lidicích k poctě lidického faráře patera Josefa Štemberky.

Ilustroval nesmírnou spoustu knih s různou tematikou (např. Francouzská cizinecká legie, Americká občanská válka, Česká panovnická a státní symbolika, Pod císařským praporem, Encyklopedie zbraní a zbroje). Je třeba zvláště zmínit autorství dvou knih: o papežských znacích z 1800 ilustracemi (v r. 2009 obdržel tuto knihu papež Benedikt XVI.) a o pražských mučednících (kresby z ní jsou součástí latinského spisu o blahořečení).

Nás zajímá především jako autor několika betlémů. Vystřihovací Písecký betlém byl součástí sbírky básní Ondřeje Fibicha. Mezi figurkami jsou například vojáci z písecké posádky, měšťané, nebo první starosta Tomáš Šobr. Všechno se to odehrává na řece Otavě, takže všechny figurky mají na nohou brusle. S Ondřejem Fibichem spolupracoval i na Klostermannově šumavském betlému. Dále to byl např. betlém Strakonické besedy, Prácheňský betlém či Maltézský betlém. Velice známý je jeho skládací betlém, který je možno srovnat s vynikajícími pracemi Vojtěcha Kubašty. Většina betlémů Zdirada Čecha je ještě v prodeji.

Z internetových pramenů sestavil B. Dušek