PRESEPI DI CARTA

Betlemářskou literaturu výrazně obohatila výpravná a obsažná kniha "Presepi di Carta" autorů pana P. L. Bombelliho a paní E.Carpani s bohatou obrazovou částí. Kniha byla vydána v roce 2015 v Itálii a registrována pod ISBN 978-88-96059-55-5. Je vytištěna v italštině s možností získat text v němčině nebo angličtině. Ke knize je přiložen vkusný pětilistový vystřihovací betlém.

Kniha přibližuje čtenáři historii a mnohočetnost forem papírových betlémů křesťanské Evropy a jejich rozšíření do vzdálenějších zemí. Dává poznat vzácné malované historické betlémy, které předcházely tištěným, papírovým. Kniha dokumentuje techniky tisku betlémů v jejich rozmanité podobě. Nemalou měrou dokumentuje prostou lidovou zbožnost, ze které vzešlo umění malovaných domácích jesliček.

Autoři knihy pečlivě dokumentovali dějiny této tvorby v Itálii, Španělsku, Německu, Rakousku a v České republice. Je potěšitelné, že naše jesličkářství je zde prezentováno v celé šíři rozmanitosti tvorby a ukazuje na jeho přínos do fondu středoevropského kulturního dědictví. Autoři spolupracovali s českými betlemáři. Na stránky knihy se dostaly i práce členů našeho Spolku.  Několik výtisků knihy bylo nabídnuto a ihned rozebráno na červnové schůzi Spolku českých betlemářů.

redakce