VÝSTAVA TVORBY B. BEKA V BOHUTICÍCH

Jan Roda

Na počátku září letošního roku byla otevřena v půvabném bohutickém
zámečku komorní výstava, která mapuje bohatost tvorby "Odborného závodu sochařsko-řezbářského pro nové a restaurační umělecké práce kostelní". V čele tohoto závodu stál kutnohorský řezbář Bohumil Bek, osobnost, o které jsme se několikrát zmiňovali na stránkách časopisu Betlemář. Bylo to nejčastěji ve spojení s jeho betlemářskou tvorbou, která obohatila nejeden kostel chrámovým betlémem.

Kurátor výstavy pan D. Hobl zvolil pro prezentaci mnohočetné tvorby závodu pana Beka právě Bohutice, obec, která se právem pyšní brilantním Bekovým dílem. Jedná se o křížovou cestu, řezbářské dílo s padesáti čtyřmi sochami v životní velikosti. V naší republice je nejedna křížová cesta, která zpodobňuje poslední osudy Kristova umučení. Znalci je však zdejší "cesta" považována za nejkrásnější.

Místní křížová cesta ze třicátých let minulého století byla objednána zdejší farností a měla být umístěna v exteriéru. Řízením osudu byla dokončena do nešťastné doby a nebyla nikdy do terénu umístěna. Po mnoha letech spočinutí v depozitářích, často nevhodných, byla v roce 2007 do obce vrácena. Později se vedení obce dohodlo s církví o zapůjčení cenného díla na dobu určitou a umístilo ho do sálů místního zámku. Obec se výrazně podílí na záchraně řezbářské práce. Získala dotaci šesti milionů korun na restaurování soch, vedle další dotace na opravu zámeckého nádvoří. Dotace postačila na restaurování asi dvou třetin soch s upřednostněním oprav těch nejvíce poškozených. Zbylé sochy na opravu teprve čekají. Pro obec je to velký úkol do budoucna, leč není jediným. Jako každá obec se stará o investice do infrastruktury. Stavba kanalizace a opravy komunikací jsou nezbytnou finanční zátěží a musí být řešeny přednostně. Každý návštěvník expozice křížové cesty však vidí, že dočasný správce exponátu pro záchranu a citlivé vystavení učinil více než je jinde obvyklé.

Návštěvník výstavy si po prohlédnutí panelů udělá obrázek, jaká byla mnohostranná činnost firmy pana Bohumila Beka. Vždyť kromě soch, betlémů či křížových cest zhotovovala celé oltáře, kostelní lavice, kazatelny a zpovědnice. To vždy kvalitně a v ušlechtilém duchu. Mnohé objevené skutečnosti, pro výstavu zdokumentované, by nepoznaly světlo světa, nebýt důkladné terénní badatelské práce pana D. Hobla a ochoty potomků pana B. Beka, kteří poskytli dokumenty k přetištění. Poděkování za instalaci výstavy náleží vedení obce Bohutice, jmenovitě pak paní starostce S. Mašové. Výstava o firmě pana B. Beka se v říjnu přemístí do Kutné Hory, kde budou k vidění jiné doprovodné exponáty. Výstava tam bude probíhat od 28. 10. do 24. 11. 2017 v místním Spolkovém domě. Bohutínská křížová cesta nebude pro účely druhé výstavy přemísťována a bude nadále vystavena na zámku v Bohuticích.