BETLÉMY VE FRANCII
Karel Zimmermann

Ve Francii, kromě Alsaska-Lotrinska, platí odluka státu a církví. Zatím jsou Vánoce státní svátek, ale veřejná výzdoba, osvětlení atd. se přísně střeží jakéhokoliv odkazu na jejich křesťanský původ. Také žádná státní instituce (škola, radnice...) nesmí nikde vystavit betlém. V roce 2016 Liga pro lidská práva (!) zažalovala jednu radnici, že někde vystavila veřejně betlém.
Překvapivě rozumný soud žalobu zamítl s tím, že onen betlém nepůsobí ani veřejné ohrožení ani veřejné pohoršení. O Vánocích 2017 vznikl jinde problém podobný, starosta ale nakonec situaci vyřešil tím, že z vystaveného betlému udělal výstavu betlémů, tedy kulturně vzdělávací akci. Média to komentovala, resp. kritizovala jako rafinovaný trik populistického pravicového starosty.
Betlémy papírové ve Francii téměř neznají. Pokud by se po něm člověk sháněl (v liturgických prodejnách nebo v knihkupectvích), nabídnou mu v nejlepším případě adventní kalendář s disneyovskými zvířátky.
Francie má ale velkou tradici tzv. provensálských betlémů, existují bohaté katalogy, podle kterých je možné objednat nebo v obchodě koupit figurky a stavby v různém měřítku a provedení. Nicméně zdaleka ne v každém kostele bývá jeden betlém, který by se pokaždé na Vánoce vystavil. Nevím, jestli dříve bývaly, a "lid" za francouzské revoluce je při drancování kostelů ukradl nebo zničil, nebo nikdy nebyly, ale často v kostelích bývají jako betlém vystaveny dětské výtvory, nakreslené na lepence v dobrovolných soukromých lekcích katechismu, a spíš zřídka se na venkově v kostele najde betlém, který by se podobal naší představě.
Významnější kostely ve větších městech zadávají každý rok realizaci betlému nějakému umělci, a jde pak vlastně o výstavu či jedinečné umělecké dílo.
V Pařížském Notre Dame byl na Vánoce 2017 vystaven právě pěkný betlém provensálský, postavený betlemáři z Arles. V "krajině" 10x3,5 m byly celé vesnice s pohyblivými řemeslníky, trhovci a vesničany, vysokými tak 25 cm, domy byly asi 50 cm vysoké. Betlém bylo možné obcházet a prohlížet kolem dokola.
Překvapení či spíše šok človĕk zažil ve druhém nejvýznamnějším pařížském kostele La Madeleine. Tam si tradičně zakládají na originalitě a "vyšším poslání" betlémů. "Pachatelem" betlému 2017 byl Raphaël de Villers. Údajně se inspiroval texty evangelií o putování Josefa s Marií, potažmo strastmi dnešních migrantů. Všechen ten nepořádek, dřevěné palety, špinavý kbelík, pytel od cementu, vozík ze supermarketu, pracovní plášť atd., mĕl připomínat materiály, ze kterých si dnešní uprchlíci vytvářejí na ulicích své přístřešky.
V pařížském Saint Sulpice, známém z románu Šifra Mistra Leonarda, byl naštěstí betlém sice dosti jednoduchý, ale "klasický".
Rovněž v Sacré Cœur na Montmatru byl betlém dosti jednoduchý, pouze s několika málo a spíše moderně ztvárněnými postavami, ale nešokoval.
V mnohých farnostech bývají před Vánoci u kostela betlémy živé, resp. "položivé", tj. s živými pouze zvířaty (jako např. u katedrály v Chartres).

Za zmínku stojí vánoční prohlídka některých soukromých zámků. Např. na zámek Vaux le Vicomte (předchůdce Versailles, jehož majitele, ministra financí, nechal Ludvík IV. zatknout - zatýkal ho D'Artagnan - a na doživotí uvěznit) je dobré si rezervovat dopředu vstupenky po internetu. V sálech zámku se topí poleny v krbech a bývá tam instalována opravdu velkolepá i bezpochyby nákladná výzdoba: sestavy vánočních stromů s originálními ozdobami z nejrůznějších materiálů, prostřené vánoční stoly, zimní "les" s vycpanými zvířaty atd. Bezpochyby jde o dílo profesionálních dekoratérů, a výlet na onen zámek, za plné vstupné 18,50 €, je pro rodiny ze širokého okolí hezkým vánočním zážitkem.