VÁNOČNÍ VÝSTAVA V SENÁTU
Bohumil Dušek


Letošní vernisáž byla v netradičních prostorách uvnitř Valdštejnského paláce. Muselo se proto procházet bezpečnostním rámem, předkládat občanský průkaz, ale očekávané problémy se neobjevily a odbavení návštěvníků proběhlo hladce. Zaháňský salonek se zcela zaplnil jak betlemáři, tak pracovníky Kanceláře Senátu, všichni si na úvod zazpívali koledy a poté je přivítal ředitel ekonomické sekce a zastupující kancléř Jan Vodrážka. Ve svém projevu ocenil tvůrce výstavy i všechny vystavující, mezi kterými byly i vybraní účastníci výtvarné soutěže pro mládež.

Na malém prostoru, za který jsme ale vděčni, bylo představeno přes sto betlémů historických i soudobých. Z těch prvně jmenovaných to byla např. ukázka deskového betlému z 19. století z frýdlantského muzea, několik celků s králickými figurkami či papírové betlémy z tlačeného kartonu z počátku 20. století. Betlémy ze současnosti představili tvůrci (M. Danda, J. Dlouhá, M. Dočekalová, B. Dušek, K. Dušková, M. Hejzlarová, J. Knotek, V. Kovařík, S. Kyselová, V. Pechar, S. Pošíková, J. Roda, L. Steininger, I. Synková, E. Vodrážková a 23 účastníků výtvarné soutěže) i sběratelé (M. Bašeová, M. Baše, S. Dostál, F. Karas, F. Kolín, L. Laštůvková, I. Poděbradská, J. Vodrážka, M. Zábranský) a tři organizace (Městské muzeum Frýdlant, Malostranské gymnázium, družstvo Keramos). Letos počet nečlenů Spolku českých betlemářů převýšil počet členů, což je škoda - možnost vystavovat v centru Prahy se nevyskytuje zas tak často.

Během měsíčního trvání výstavy ji zhlédlo přes devět tisíc návštěvníků, mnozí i ze zahraničí. Potěšující je, že pro řadu z nich se tato výstava stala již pevnou součástí vánočních oslav a pravidelně se k ní vracejí. Svoji spokojenost vyjadřují i v zápisech do návštěvní knihy, ze které aspoň některé ukázky:

"Krásná tradice této výstavní síně! Nevelká, ale příjemně útulná, která pojme a pro návštěvníky přichystá mnoho krásy a zajímavostí. Je to každoročně jedna z nejhezčích vánočních výstav."

"Bez této výstavy by nebyly Vánoce pravými Vánocemi. Krásné, jako vždy."

"Díky Senátu za umožnění zachování křesťanských tradic, díky za ohromnou práci a organizaci při přípravě výstavy. Pro nás je to sváteční chvilka a vzpomínka na mládí."

"Vánoční výstava betlémů dala Senátu příjemný lidský rozměr aspoň o Vánocích."