V. ROČNÍK TOMÁŠE KRÝZY A III. ROČNÍK KONFERENCE BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ

Jan Roda


Muzeum Jindřichohradecka uspořádalo v závěru roku 2018 dvě zdařilé akce, které se vzájemně propojily. Ve dnech 24. 11. 2018 - 6. 1. 2019 proběhla soutěžní výstava V. ročníku nožíku Tomáše Krýzy. Připomněla jeho jubilea. Pan Krýza se narodil v roce 1838 a zemřel 1918. Výstavy se zúčastnilo 60 tvůrců, kteří vystavili stovku betlémů. Je potěšující, že mezi vystavujícími bylo osm členů Spolku českých betlemářů. Paní Ilona Klawitter, naše členka, obdržela za svoje dílo stříbrný nožík Tomáše Krýzy - obsadila čestné druhé místo. Gratulujeme jí! Pořadatelé k výstavě vydali výpravný katalog s kvalitními fotografiemi.

V posledních dnech měsíce listopadu 2018 proběhla v Jindřichově Hradci III. mezinárodní betlemářská konference "Betlémy stále živé". Akce byla vzorně zorganizována, dobře zastoupena badateli z naší vlasti i těmi zahraničními. Zaznělo zde na pětadvacet příspěvků, které pokryly jesličkářskou problematiku. Dovolím si upozornit na zajímavý příspěvek italského betlemáře pana P. L. Bombelli o papírových malovaných betlémech a odborný výklad PhDr. H. Dvořákové o kralickém řezbářství. Pořadatel chystá vydání sborníku, který obohatí betlemářskou literaturu. Za osobní nasazení při zorganizování obou akcí nutno poděkovat paní Mgr. A. Zvonařové a zastřešující instituci - Muzeu Jindřichohradecka s ředitelem PhDr. J. Pikalem.