GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC:
MARIE VOŘECHOVÁ-VEJVODOVÁ

Bohumil Dušek

Umělkyně se narodila 21. 12. 1889 v Březnici u Zlína, zemřela 18. 2. 1974.

Působila jako keramička, malířka, spisovatelka, grafička (dřevoryty), dokonce i spisovatelka (Březnické pověsti, Hója, kravaři, hója).

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Schussera a Schikanedra. Každé léto cestovala na Slovensko, výtvarně studovala kraj i lid, občas pobývala i v Modré, kde se věnovala umělecké výrobě keramiky. V letech 1912-1914 tam vedla uměleckou dílnu lidové keramiky.

Je zastoupena ve sbírkách NG v Praze, Muzea L. Štúra v Modre, MG v Brně a jinde. Držitelka vyznamenání za vynikající práci. Její malby olejem i akvarelem působí svou jednoduchostí a čistotou. Ilustrovala převážně dětské knihy, např. Broučky, povídky K. Světlé, Erbenovy pohádky, spolupracovala s časopisem Kvítko. Ve svém rodném regionu je velice uznávanou umělkyní, k jejím výročím ji připravili několik výstav a vydali knihu o jejím životě a díle, vystavovala také v Užhorodě, Rokycanech, Brně, Miláně, Frenštátě, Bratislavě, Pardubicích. Její pohlednice nejsou příliš známé, i když jich vytvořila poměrně dost, včetně vánočních. Námětově jde hlavně o zimní přírodu, ale několik jich obsahuje betlémskou scénu nebo sv. Rodinu. Občas se mohou sehnat na pohlednicových aukcích.