BETLÉM Z BAZILIKY SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ
Jan Roda

Kapitulní a farní kostel sv. Petra a Pavla stojí na posvátném území Prahy, kde se psaly české dějiny. Dominantní silueta, která se vypíná na skále spadající do řeky Vltavy, je nepřehlédnutelná. Sám chrám prošel značným stavebním vývojem, než nabyl svoji novogotickou podobu. Tak, jako si nemůžeme nevšimnout vyšehradské baziliky, je nepřehlédnutelný i její velký betlém, který se staví každoročně o Vánocích již po více než 100 let. Betlém vždy budil zájem těch, kdo o svátcích hledali místo k vánočnímu rozjímání. Nalézali ho dříve v místě, kde je dnes umístěna klenotnice. Nověji se betlém staví na čestnější místo, do čela pravé boční lodi před vstupem do kaple Panny Marie Šancovské.

O Vánocích v roce 2019 budou mít jesle malou "obnovenou" premiéru. Ze zapomenutí vyjde opět ve známost jméno tvůrce zdejšího betlému. Že farnost má betlém z Tyrolska, se nějak vědělo. Možná, že tomu napomáhal jasně patrný styl řezby, odpovídající křesťanskému realizmu ve výtvarném projevu. Co předcházelo určení autorství?

Na začátku tohoto roku pisatel článku navštívil baziliku ještě v době, než byl betlém ukládán. Zaujala ho podobnost mužských postav s tím, co již někdy viděl. Doma došlo na porovnávání starých i nových fotek. Z poznání vzešel závěr, že betlém mohl vzniknout v dílně Ferdinanda Stuflessera. Tato dílna má tradiční sídlo v Ortisei/Val Gardena - Itálie, a to od roku 1875. Je provozována již pátou generací příslušníků rodiny. Pokud s místním názvem Ortisei máme trochu problém, nelze se divit. Území před 1. světovou válkou leželo na území rakouské monarchie, Ortisei se jmenovalo St. Ulrich a Val Gardena Gröden. Jen název firmy je stále stejný, tak, jak ho proslavil Ferdinand Stuflesser I. Spojit se v dnešní době s majitelem firmy není velký problém. Jak mnoho se změnilo od prvních nesmělých kontaktů z počátku devadesátých let! Elektronická pošta zrychluje komunikaci, přenáší i snímky, které jsou předmětem úvah. Ve velmi krátké době byla v Praze odpověď, že předpoklad je správný, že se jedná o firemní dílo z počátku dvacátého století.

Firma má rozsáhlý archiv, na který je hrdá. Nemohli jsme se tedy divit, že odpověď byla doplněna historickou fotografií. Při detailním porovnání zjistíme, že za ta léta se vyměnila salaš a nejsou stavěny zvláštní palmy. Možná, že betlém měl i dálinu. Figurální část se zachovala kompletní: svatá Rodina, volek s oslíkem, klanějící se pastýři, hold vzdávající králové, ovečky, Anděl slávy. Figury jsou ve vzorném stavu, byly citlivě restaurovány v létě 2015 restaurátorkou paní Jitkou Jirkovskou.

Za upozornění jistě stojí internetové stránky firmy rodiny Stuflesserů Přes adresu www.stuflesser.com se dostaneme do bohaté obrazové přílohy, která nám ukáže rozmanitost jejich tvorby, obchodní zdatnost a poctivou rukodělnou činnost.

Právě pro rukodělnou práci je firma u odběratelů oblíbena a umožňuje jí vyřizovat zakázky do celého světa.

Po seznámení se s tvůrčím záběrem firmy se zdá, že tvorba kostelních jesliček není až tak veliká. Rozhodně však trvá, což dokumentuje snímek o zhotovení kostelního betlému do Philadefie.

Firma Ferdinanda Stuflessera zanechala v chrámu ještě jedno dílo. Je jím pieta z roku 1898 (-9). Je klasickou reprezentantkou křesťanského realizmu v sochařské tvorbě. Pieta je vystavena celoročně v levé boční lodi.

Autor předpokládá, že v letošním roce bude betlém přístupný již v druhé polovině Adventu. Jen Ježíška v jeslích nehledejme. Ten bude do jeslí vložen až na Štědrý den. Jesle se ukládají o Hromnicích. Údaje o zpřístupnění betlému si však ještě před návštěvou ověřte.