VÝSTAVA BETLÉMŮ V JIŘÍKOVĚ

Ludmila Podzimková

"Jen pojďte, syna mého děti,
na jeho krásu pohleděti, před níž se nebe uklání.
Jen pojďte, pokorní a tiší!
Proste, a on Vás neoslyší: jste jeho první poddaní."

Něžnými slovy z díla "Popelka nazaretská" od Václava Renče zahájila členka spolku Ludmila Podzimková 30. 11. 2018 ve 14 hodin slavnostní program k otevření výstavy betlémů Spolku jiříkovských betlemářů.

V pořadí se jedná o třetí výstavu betlémů v prostorách bývalé spořitelny a celkově pak o pátou adventní výstavu betlémů v Jiříkově.

Úvodní slovo pronesl starosta města pan Michal Maják. Jako představitel městského úřadu poděkoval členům SJB za práci ve prospěch oživení krásné adventní tradice. Popřál spolku, který osobně i s pracovníky svého úřadu velkoryse podporuje, další zdar v tvůrčí činnosti.

Na jeho slova navázal pan farář Jozef Kujan, člen SJB, slavnostním čtením z Evangelia sv. Lukáše. Svým příspěvkem přistoupil ke kořenům tradice Vánoc jako člověk ze všech nejpovolanější a připojil k běžně lidskému pojetí rozměru adventu a Vánoc ten rozměr základní, duchovní.

Zcela výjimečným bodem letošního programu byla účast paní Ester Sadivové. Ester patří bezesporu mezi největší znalce v oboru betlemářství Šluknovského výběžku, co se týče historie i současnosti. Také z toho důvodu je uznávanou autoritou pro všechny řezbáře a umělce naší oblasti. Krásným způsobem osobně představila všechny přítomné mistry řezbáře i jejich díla. Velmi tím přispěla k základnímu povědomí o bohaté současné tvorbě a znalosti místních skromných, ale přesto významných tvůrců. Patřil jí náš velký dík a potlesk publika.

Závěrečné Gloria v podobě koled a vánočních písní jako radost z Ježíškova narození přednesl žákovský soubor Komoráček pod vedením paní ředitelky Mgr. Mirky Kubešové.

S posledními zvuky koled a radostným očekáváním se otevřel návštěvníkům výstavní prostor. Skýtal letos k nahlédnutí celkem 418 betlémů. Výrazným obohacením byl v mezích současných možností dokončený rohový farní betlém Eduarda Kindermanna. Těšil se zasloužené pozornosti dospělých i dětských návštěvníků a třeba se stane i inspirací pro pokračovatele tradice výroby a stavby betlémů českého Dolnozemí.

Výstavu navštívilo 927 registrovaných návštěvníků, mezi kterými byl i pan Krebs z Leutersdorfu. Patří jako přímý potomek do rozvětvené rodiny Krebsových, která vyráběla v Georgswalde (Jiříkově) do počátku 2. světové války skříňové (tzv. líné) betlémy. Výstava zaznamenala u veřejnosti vřelý ohlas.